Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

Lied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Lied 834 uit het Liedboek, gezongen door Ntjam Rosie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Tekst: Johann Friedrich Ruopp – ‘Erneure mich, o ewigs Licht’
Melodie: Nürnberg 1676/1854 – ‘O Jesu Christe, wahres Licht’
Vertaling: Ad den Besten
© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Toegelicht: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Gebed om vernieuwing

Dit lied is een gebed waarin aan God wordt gevraagd om ons (‘mij’) te ‘vernieuwen’, zoals de zon onze dag heel anders maakt als hij schijnt. Het lied stamt al uit de vroege 18e eeuw, in een theologische stroming waarin de persoonlijke relatie met God sterk werd benadrukt. Eigenlijk beperkt zich de betekenis van de drie coupletten samen tot die bede om te vernieuwen.

Veiligheid

Daarbij horen woorden als ‘rein’ en ‘herboren’. Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk: je wordt er een heel ander mens van (vergelijk ook Psalm 51:12). De uitwerking van Gods geest is zo dat je in alle vrijheid verder kunt: vrolijk (couplet 2) en veilig (couplet 3). Dat laatste betekent: in je diepste mens-zijn behoed door God.

Aangezicht

Zo wil God schijnen als een zon in ons bestaan, en behoed door Hem vervolgen wij onze levensdagen, totdat wij elkaar zien ‘van aangezicht tot aangezicht’ – wat een verwijzing is naar 1 Korintiërs 13:12. Het lied kan heel goed aan het begin van een liturgische viering gezongen worden, als opmaat naar de rest van de viering, als gebed ‘om verlichting met de Heilige Geest’, of juist als slotlied, als wij hernieuwd de wereld weer ingaan.

Dit lied komt uit een aflevering van Petrus in het land (31 december 2022). Kijk de aflevering hier terug. Kijk ook naar de overdenking uit deze aflevering:

Word gratis abonnee

Petrus gratis in de brievenbus?

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)