Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus magazine

Agenda

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Juli

01
jul
-
01
nov

Troosten en Verstoren

Jacobikerk, St Jacobsstraat 171 3511 BP Utrecht

12 Psalmen verbeeld door Jedi Noordegraaf

De hoop van jongeren en ouderen, de angsten van de werkende klasse en de bezorgdheid van de elite, de gebroken harten van moeders en kinderlozen, de kleine en de grote mensen. Iedereen krijgt een stem in de psalmen. Alle emoties van het menselijke spectrum komen langs. Het liedboek van de kerk is al 2000 jaar een inspiratie voor veel zangers en kunstenaars. Illustrator en muzikant Jedi Noordegraaf raakte ook in de ban van deze poëzie en verbeelde de psalmen in illustraties. 

Noordegraaf groeide op zonder psalmen, maar kwam er mee in aanraking via de kloosterretraites die hij jaarlijks onderneemt. ‘Ik merk dat deze vorm mij een stuk rust in mijn leven geeft, waaruit ik kan leven en werken’. Hij begon de beelden die hij bij de psalmen kreeg te tekenen en ontdekte hoe ze een spiegel kunnen zijn voor de menselijke ziel. Noordegraaf spreekt graag over ‘Visio Divina’, een visuele variant van Lectio Divina: vanuit de stilte kijken naar een afbeelding en door te reflecteren, te antwoorden en te rusten misschien iets ontdekken dat boven je eigen individuele ervaring uitstijgt. 

Jedi Noordegraaf (1976, Den Haag) is een illustrator uit Ede. Hij studeerde in 2004 af als architect (genomineerd voor de Roos Geesinkprijs) aan de Artez Academie van Bouwkunst in Arnhem. Hij werkte daarna als architect, vormgever, muzikant en illustrator. In 2009 richtte hij Studio Vandaar op. 

September

27
sep
-
25
okt

Retraite Ziek en Ziel

online

Hoe is het met mijn ziel in dit lieve maar lastige lijf? Dit najaar verkennen we onze spiritualiteit in ziek-zijn.

Retraite: ziek en ziel. 5 zoom-bijeenkomsten van ruim een uur op dinsdagmorgen om 10.00 uur. Data: 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 aansluitend aan het ochtendgebed.

Deze retraite is bedoeld voor degenen die, praktisch zowel als geestelijk, leven in chronisch ziek ziek-zijn, en/of met lichamelijke handicap. We verkennen thema’s als onze eigen kwetsbaarheid, onze relaties, onze tijdsbesteding en ons zicht op de toekomst aan de hand van psalmen en Bijbelverhalen. Tussentijds staat de groepschat open in het Klooster in de Cloud om ervaringen en gedachten te delen. Voor iedere bijeenkomst via zoom krijg je een podcast en/of tekst op papier met een inleiding op het thema en enkele bezinningsvragen.

Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com (vermeld je telefoonnummer, we nemen van tevoren telefonisch contact op).
Kosten € 50,-
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Begeleiding: Reintje Stomphorst en Paula Stuurman

29
sep
-
15
dec

Biblioloog

online

Online bibliodrama, 4 avonden via Zoom

Op vier avonden in het najaar geeft Neely de Ronde online bibliodrama. Elke avond staat een kort Bijbelgedeelte centraal. Met bibliodrama verken je een tekst door zelf deel te worden van het verhaal. Dit gebeurt doordat ieder lid van de groep zich vereenzelvigt met een rol in het verhaal. Vanuit deze inleving ontdekken we wat er op het spel staat. Ervaring leert dat deze werkwijze verrassend werkt en dat we nieuwe inzichten opdoen over (soms zeer bekende) verhalen én over onszelf. Bovendien is het een fijne manier om met elkaar in contact te zijn. We kiezen vier keer een korte tekst uit het evangelie van Lucas.

Data: 29 september 2022, 27 oktober 2022, 17 november 2022 en 15 december 2022

Steeds beginnen we om 20.00 uur. Van tevoren kunnen we een kwartiertje bijpraten. Uiterlijk om 22.00 uur sluiten we de avond af.

Aanmelden via bidindebinnenkamer@gmail.com
Kosten: €50

Oktober

01
okt

Lucasdag, om kennis te maken, te ontmoeten, luisteren, zingen, en te zegenen.

Amersfoort, Ichthuskerk

Otto de Bruijne spreekt over:“Agape, als toewijding voor de opbloei van de ander”

Van harte welkom! De dag is open, o.a. voor theologen, pastores, gemeenteleden, artsen, specialisten, medewerkers in de zorg en belangstellenden bij dit thema. De dag kost 12,50 euro, hiervoor ontvangt u ook de koffie/thee én een lunch.Graag z.s.m. maar vóór 27 september 2022 aanmelden via: lucasorde@gmail.com.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 inloop met koffie/thee
10:30 opening, verwelkoming, mededelingen, bestuur, lofpijzing
11:00 inleiding muzikaal tussenspel, hierna reacties
12:30 gezamenlijke lunch
13:30 viering met voorbede, maaltijd van de Heer, ledenbevestiging
15:00 afsluiting van de dag, thee/koffie
15:30 open ledenvergadering
16:00 sluiting vergadering Lucasorde, een oecumenische organisatie rondom thema dienst der genezing.

01
okt

Petrus Oratorium

De Levensbron, Ridderkerk

'Voorman aan de Leiband'

Op 6 september 2020 nam ds. Martin de Geus afscheid als predikant van zijn gemeente in Ridderkerk. Een bijzonder afscheid, want bij zijn emeritaat creëerde ds. De Geus dat jaar het volstrekt nieuwe Petrus Oratorium. Het oratorium is op muziek gezet door Dirk Zwart, componist van nieuwe kerkmuziek. De coronapandemie gooide echter roet in het eten, waardoor het oratorium niet kon worden ingestudeerd en uitgevoerd. Inmiddels is de instudering door koor en orkest in volle gang en zal, na twee jaar vertraging, de première op zaterdag 1 oktober a.s. plaatsvinden in de protestantse kerk De Levensbron, in Ridderkerk. 

06
okt
-
08
jan

Tentoonstelling Bewoners in Beeld

Luther Museum, Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam

Om te vieren dat het Oude Mannen- en Vrouwenhuis dit jaar 250 jaar bestaat, brengt het Luther Museum in een tentoonstelling vanaf 6 oktober 2022 de voormalige Bewoners in Beeld.

Al vanaf 1772 startte de registratie van elke nieuwe bewoner. Alle persoonlijke papieren, zoals een doopbewijs of huwelijksakte, gingen in bewaring in een envelop. De tentoonstelling is mogelijk door de recente ontdekking van een groot archief met al deze enveloppen. Hierdoor kunnen we voor het eerst een persoonlijk beeld schetsen van de voormalige bewoners. Naast een selectie van 25 persoonlijke verhalen besteedt de tentoonstelling aandacht aan feesten en jubilea, maar ook aan ziekte, dood en het dagelijks leven in het huis. De verhalen worden verteld aan de hand van documenten en bewaard gebleven objecten en foto’s. En beeldend kunstenaar Daniëlle van Ark maakt nieuw werk voor de tentoonstelling geïnspireerd op materiaal uit het archief.

07
okt
-
09
okt

Regenboogweekend: Wie ik ben? Homo, lesbisch én gelovig

De Plaats 5, Ameland

Een weekend op Ameland waarbij we uitwisselen wat het betekent om uit de kast te komen en ons laten inspireren door een Bijbelverhaal.

Gelovig zijn en dan ontdekken dat je homo/lesbisch bent kan een heel eigen weg oproepen bij de vraag wie je dan bent. Over dit thema gaat het regenboogweekend op Ameland onder leiding van LHBTI-predikant Wielie Elhorst (Amsterdam) en pionier Sijbrand Alblas van De Plaats.

Dit weekend is vlak voor Coming Out Day. ‘Coming out’ is voor veel homo’s en lesbiennes een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van hun identiteit. Dat hoeven we jou waarschijnlijk niet te vertellen. We wisselen uit wat het is om uit de kast te komen en laten ons hierbij inspireren door een Bijbelverhaal.

Op zaterdagochtend is er een creatieve workshop waarbij we met originele materialen onze ‘coming out’/identiteit verbeelden. In de middag maken we een heerlijke wandeling over het prachtige eiland en raken verder in gesprek. ‘s Avonds is er een muzikale avond en op zondag hebben we een gezamenlijke viering. We hopen je te ontmoeten voor een ontspannen en gezellig samenzijn op Ameland.

08
okt

Iona in Amsterdam

Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam

Beleef de sfeer van de Iona Community Nederland in Amsterdam.

De Iona Community is een wereldwijde oecumenische gemeenschap die zich met mensen en groepen wil verbinden om te werken aan vrede, gerechtigheid en bewaren van Gods Schepping. Inspiratie, bezinning en actie gaan daarbij hand in hand. Haar wortels liggen in Schotland: in de drukke industriestad Glasgow en het afgelegen eiland Iona. De Iona Community Nederland is onderdeel van deze wereldwijde gemeenschap.

Deze dag biedt de kans kennis te maken met de Iona Community Nederland. We zijn te gast in de Muiderkerk in Amsterdam. In en om de kerk verdiepen we ons in thema’s als duurzaamheid en gerechtigheid. We zingen Iona liederen naast liederen uit het project Psalmen Anders die aansluiten bij de thema’s van de dag. Er is gelegenheid om een duurzaamheidsproject te bezoeken of om stil te staan bij het slavernijmonument in het aangrenzende Oosterpark. Ook is er een film met informatie.

08
okt
-
09
okt

Kerkproeverij event Apeldoorn

Apeldoorn

Welkom in de kerk

Een heel weekend lang 'Welkom in de kerk' in Apeldoorn:

Zaterdag 8 oktober, in het Oranjepark: Muziek, (kinder)koren en dans. Sprekers vertellen iets vanuit de Bijbel. Er is ook een springkussen en een foodtruck. 

Zondag 9 oktober, in lokale kerken: Je bent óók van harte welkom om een kerk van binnen te bekijken en een kerkdienst bij te wonen. Kijk op onze website voor de locaties en tijden. 

www.kerkproeverij-apeldoorn.nl

09
okt

Taizé-avondgebed met zangrepetitie en maaltijd

Voorburg (naast station Den Haag - Laan van NOI)

Een avondgebed in de stijl van Taizé met voorafgaand een (meerstemmige) zangrepetitie en een simpele maaltijd. Losse onderdelen volgen kan ook. Geef je op!

In 2022/2023 organiseert Taizé Voorburg vier keer een Taizé-avondgebed. Voorafgaand aan de dienst kan je de liederen meerstemmig leren tijdens de zangrepetitie en ben je welkom om mee te eten. Losse onderdelen bijwonen kan ook.

Programma

 • 17.15: Zangrepetitie
 • 18.15: Maaltijd
 • 19.30: Avondgebed in Taizé-stijl

Waar: Koningkerk in Voorburg, Bruijnings Ingehoeslaan 4, 2273 KR. (Nabij station Den Haag – Laan van NOI, tram 2, 3, 4, metro E en bus 23. Gratis parkeren.)

Opgeven zeer gewenst: taizevoorburg@gmail.com (geef aan: repetitie/eten/gebed). Welkom!

Over Taizé

Elk jaar trekken duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé, een klein dorpje in de Franse heuvels. In de meditatieve gebeden van de gemeenschap staan stilte, gebed en zang centraal. De muziek van Taizé bestaat uit korte, herhalende liederen die in allerlei talen worden gezongen.

16
okt

Micha Zondag

Eigen kerk

Tijdens de Micha Zondag staan duizenden kerken wereldwijd stil bij een thema rondom armoede en onrecht.

De Micha Zondag 2022 gaat over het thema 'ON /OFF Schuldig – Voel jij je thuis in een schuldig systeem?' De Micha Zondag biedt verdieping, confrontatie én hoop voor iedereen die zich weleens schuldig voelt over onze manier van leven, of juist helemaal niet.

Op www.michazondag.nl is een kerkenpakket te vinden met daarin o.a. een introductie van het thema, preekschetsen, liedsuggesties, het collectedoel, materiaal voor kinderen en tieners, organisatorische tips en gespreksvragen om door te praten. De preekschetsen zijn dit jaar geschreven door Sam Janse, Alain Verheij en Reinier Sonneveld. De leespreek is geschreven door Mira de Boer.

17
okt
-
14
nov

Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

Online

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl, met v

In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers als Matthijs de Jong, Cor Hoogerwerf, Trees van Montfoort en Paul Schenderling wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde’, zegt Lydia van der Meer, Hoofd Kerkrelaties bij het NBG. ‘In de webinars wordt verkend of “groene exegese” kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.’

Webinars
De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en november:

Maandag 17 oktober: ‘De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?’ 

Maandag 24 oktober: ‘De wake-up-call van de profeten’. Gastspreker: Paul Schenderling.  

Maandag 31 oktober: ‘De stem van de schepping in de Psalmen’. Gastspreker: Trees van Montfoort.

Maandag 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’, over de apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.

Maandag 14 november: ‘De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22’.

Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.

Boekje Bijbel en duurzaamheid en website
Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema’s, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje Bijbel en duurzaamheid met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Op die webpagina staat binnenkort meer informatie.

28
okt
-
30
okt

Zinzoekersweekend: Een boom van een vent

De Plaats 5, Ameland

Een weekend op Ameland speciaal voor mannen die samen willen ontdekken hoe ze geworteld zijn en welke waarden er voor hen toe doen.

Waar liggen je wortels? Hoe stevig sta je? En waar haal je je voeding vandaan? Dit zijn de vragen die je net zo makkelijk aan een boom kunt stellen als aan jezelf. Samen met Peter Breure, Martin Teunissen en Sijbrand Alblas ga je dan ook het Amelander bos in. Onder begeleiding van een boswachter zagen we een boom om. Zo leren we veel over het ecosysteem op Ameland en zorgen we voor de natuur.

Tijdens de workshops denken we na over de rol van geloof, hoop en liefde in ons leven. We onderzoeken welke waarden er in ons leven echt toe doen. Ook ontdek je in dit weekend op welk bijbels figuur je lijkt. Op zondagochtend is er een gezamenlijke viering. Kortom: een weekend voor mannen vol met actie, bezinning, verdieping en humor. Je bent van harte welkom!

29
okt

Concert LEV

Alkmaar

De band LEV geeft concert in de Blije Mare, Alkmaar op 29 oktober.

Het is zover! Na een aantal jaren van weinig mogelijkheden kunnen we weer los met een leuke gezamenlijke activiteit. De Protestantse gemeente Alkmaar haalt de band LEV naar Alkmaar en jij kunt daar bij zijn. Op zaterdag 29 oktober 2022 om 20.00 uur geeft LEV een concert in het kerkelijk centrum De Blije Mare. LEV maakt nieuwe Nederlandstalige muziek met een eerlijke boodschap om mensen te bemoedigen, te prikkelen en te inspireren. De band maakt sinds 2009 liederen en muziek en brachten meerdere albums uit. LEV is Hebreeuwse woord voor hart.

November

05
nov

Concert "Herinneringen in het Licht"

Grote Kerk, Beekstraat 1-A, Epe

Meditatief, afwisselend concert in relatie tot het einde van het kerkelijk jaar.

Het concert wordt verzorgd door Interkerkelijk koor To You o.l.v. Henk van der Maten. Naast het koor werken de musici Christianne Mosterd, viool, Marco van der Graaf, vleugel en Willem Veldkamp, synthesizer mee. Het concert zal een meditatief en afwisselend karakter hebben in relatie tot het einde van het kerkelijk jaar. To You en musici zullen passende, herkenbare liederen ten gehore brengen en er is daarnaast plaats voor instrumentale bijdragen. De toegang is gratis, na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven bij de uitgang.

07
nov

Symposium Wijsheid in de ouderdom?

Bergkerk

7 november Bergkerk in Amersfoort 10.00 - 16.00 uur

Vier sprekers krijgen het woord: Frits de Lange belicht wijsheid als existentiële zelfwording.. Johan Goud gaat in op de wijsheid in de poëzie van Rutger Kopland. Willem Beekman spreekt als bioloog over ‘de natuur als inspiratie bij ouder worden’. Els van Wijngaarden doet verslag van haar zorgethisch onderzoek naar wijsheid in een hedendaags memento mori.

Aanmelden bij Sija van de Minkelis, e-mail: sjvdminkelis@kpnplanet.nl o.v.v. aanmelding Symposium 7 november.

Kosten: € 60,- (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje). Overmaken op de rekening van de Stichting de Amersfoortse Bergkapel IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v. aanmelding Symposium 7 november.

Info: www.bergkerk.nl, of bij ds. Jan van Baardwijk (jvbaardwijk@kpnmail.nl) en bij ds. René Rosmolen (r.rosmolen@casema.nl).

12
nov

Messiah de musical

H. Jacobuskerk, Cabauw

12 november, H. Jacobus kerk. Cabauwsekade 54 in Cabauw

Wij vertellen met muziek en zang over het leven van Jezus van zijn geboorte tot aan Zijn Hemelvaart. Tussen de liederen, die in het Engels gezongen worden, is er gesproken tekst in het Nederlands. Ons combo bestaat uit piano, drumstel, elektrische gitaar, violen en een dwarsfluit. De muzikale leiding is in handen van Leon van Veen. Kaarten à €10 te bestellen via de website.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

19
nov

Springlevend 2

Janskerk, Utrecht

Na het succesvolle concert in november 2019 in Utrecht, "Springlevend", met nieuwe Nederlandse kerkmuziek, kunnen we eindelijk een vervolg aankondigen

Na het succesvolle concert in november 2019 in Utrecht, "Springlevend", met nieuwe Nederlandse kerkmuziek, kunnen we eindelijk een vervolg aankondigen: Springlevend 2, met wederom nieuwe Nederlandse kerkmuziek. Ditmaal uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Richard Vos en het koor van de Janskerk o.l.v. Hans Leeuwenhage. Noteert u het alvast: zaterdag 19 november, 20:00u, Janskerk Utrecht. (Georganiseerd vanuit de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, www.kerkmuziek.nu.)

20
nov

Theeconcert in de Oude Kerk van Heemstede

Oude kerk Wilhelminaplein Heemstede

Elke derde zondag van de maanden september tot april organiseert de Muziekcommissie een Theeconcert

Dit laagdrempelig concert organiseren wij om de stille zondagmiddagen wat te veraangenamen met een concert met de duur van een uur. Op 20 november speelt het Kromme Rijn Kwartet . Een klassiek programma, inhoud is t.z.t te lezen op de website van de PKN Heemstede. De toegang tot het concert is een bijdrage in de kosten (10 euro), voor vluchtelingen is dit gratis.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

23
nov

Kom-op-adem midweek ‘Leven met verlies’

De Herberg, Oosterbeek

De Herberg organiseert Kom-op-adem midweek ‘Leven met verlies’

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan, toegerust en bemoedigd te worden. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 november dit jaar. Dan zal er een midweek plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te leggen, want iedereen begrijpt je situatie en je vragen. Bij een open Bijbel bespreek je samen onderwerpen die je passen bij je situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl.

Januari

08
jan

Taizé-avondgebed met zangrepetitie en maaltijd

Voorburg (naast station Den Haag - Laan van NOI)

Een avondgebed in de stijl van Taizé met voorafgaand een (meerstemmige) zangrepetitie en een simpele maaltijd. Losse onderdelen volgen kan ook. Geef je op!

In 2022/2023 organiseert Taizé Voorburg vier keer een Taizé-avondgebed. Voorafgaand aan de dienst kan je de liederen meerstemmig leren tijdens de zangrepetitie en ben je welkom om mee te eten. Losse onderdelen bijwonen kan ook.

Programma

 • 17.15: Zangrepetitie
 • 18.15: Maaltijd
 • 19.30: Avondgebed in Taizé-stijl

Waar: Koningkerk in Voorburg, Bruijnings Ingehoeslaan 4, 2273 KR. (Nabij station Den Haag – Laan van NOI, tram 2, 3, 4, metro E en bus 23. Gratis parkeren.)

Opgeven zeer gewenst: taizevoorburg@gmail.com (geef aan: repetitie/eten/gebed). Welkom!

Over Taizé

Elk jaar trekken duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé, een klein dorpje in de Franse heuvels. In de meditatieve gebeden van de gemeenschap staan stilte, gebed en zang centraal. De muziek van Taizé bestaat uit korte, herhalende liederen die in allerlei talen worden gezongen.

15
jan
-
22
jan

Week van gebed voor de eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17.

Maart

12
mrt

Taizé-avondgebed met zangrepetitie en maaltijd

Voorburg (naast station Den Haag - Laan van NOI)

Avondgebed in de stijl van Taizé met voorafgaand een (meerstemmige) zangrepetitie en een simpele maaltijd. Losse onderdelen volgen kan ook. Geef je op!

In 2022/2023 organiseert Taizé Voorburg vier keer een Taizé-avondgebed. Voorafgaand aan de dienst kan je de liederen meerstemmig leren tijdens de zangrepetitie en ben je welkom om mee te eten. Losse onderdelen bijwonen kan ook.

Programma

 • 17.15: Zangrepetitie
 • 18.15: Maaltijd
 • 19.30: Avondgebed in Taizé-stijl

Waar: Koningkerk in Voorburg, Bruijnings Ingehoeslaan 4, 2273 KR. (Nabij station Den Haag – Laan van NOI, tram 2, 3, 4, metro E en bus 23. Gratis parkeren.)

Opgeven zeer gewenst: taizevoorburg@gmail.com (geef aan: repetitie/eten/gebed). Welkom!

Over Taizé

Elk jaar trekken duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé, een klein dorpje in de Franse heuvels. In de meditatieve gebeden van de gemeenschap staan stilte, gebed en zang centraal. De muziek van Taizé bestaat uit korte, herhalende liederen die in allerlei talen worden gezongen.

Juni

11
jun

Taizé-avondgebed met zangrepetitie en maaltijd

Voorburg (naast station Den Haag - Laan van NOI)

Avondgebed in de stijl van Taizé met voorafgaand een (meerstemmige) zangrepetitie en een simpele maaltijd. Losse onderdelen volgen kan ook. Geef je op!

In 2022/2023 organiseert Taizé Voorburg vier keer een Taizé-avondgebed. Voorafgaand aan de dienst kan je de liederen meerstemmig leren tijdens de zangrepetitie en ben je welkom om mee te eten. Losse onderdelen bijwonen kan ook.

Programma

 • 17.15: Zangrepetitie
 • 18.15: Maaltijd
 • 19.30: Avondgebed in Taizé-stijl

Waar: Koningkerk in Voorburg, Bruijnings Ingehoeslaan 4, 2273 KR. (Nabij station Den Haag – Laan van NOI, tram 2, 3, 4, metro E en bus 23. Gratis parkeren.)

Opgeven zeer gewenst: taizevoorburg@gmail.com (geef aan: repetitie/eten/gebed). Welkom!

Over Taizé

Elk jaar trekken duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé, een klein dorpje in de Franse heuvels. In de meditatieve gebeden van de gemeenschap staan stilte, gebed en zang centraal. De muziek van Taizé bestaat uit korte, herhalende liederen die in allerlei talen worden gezongen.

November

15
nov

Webinar '(On)begrensd' van Platform Autisme in de kerk

Online

Platform Autisme in de kerk organiseert D.V. 15 november een webinar voor volwassenen met autisme, hun ouders, partners en andere betrokkenen.

Grenzen stellen is een belangrijk en soms ook moeilijk thema. Ook als je te maken hebt met autisme. Soms gaat iemand over jouw grenzen heen. Soms ga je zelf over je grenzen heen. Daar kun je lang last van hebben. Door zelf grenzen aan te geven, creëer je meer rust voor jezelf. Waar stel jij duidelijke grenzen en hoe houd je rekening met de ander? Anderen kunnen niet bepalen waar jouw grens ligt, maar kun jij leren om dat zélf te ontdekken? Webinar Joke Heusinkveld, psychosociaal en contextueel hulpverlener, zal tijdens haar inleiding het thema '(On)begrensd' verder uitleggen. Na haar inleiding gaan deelnemers in breakout rooms uiteen. Er is een gespreksgroep voor volwassenen met autisme en ook één voor ouders, één voor partners en één voor andere betrokkenen. In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Eleos, Helpende Handen en Op weg met de ander.

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in