Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Moeilijke dingen

We zouden de schaamte en wrok, de blauwe plekken, de moeilijke dingen in ons leven vaak het liefst onder het kleed willen vegen, schrijft Wim Beekman. Maar Jezus doet wat anders...

Had de evangelist Johannes dat conflict tussen Petrus en Jezus niet beter met de mantel der liefde kunnen bedekken? 

Zoals Matteüs, Marcus en Lucas. Die in hun evangelie ook vertellen dat Petrus zijn vriend Jezus driemaal verloochende – "Ik ken die man niet." Maar die er later geen van drieën meer op teruggekomen zijn. De moeilijke dingen tussen mensen kun je maar beter niet oprakelen. 

En nu is het uitgerekend Johannes, de apostel van de liefde, die zo onomwonden naar boven haalt wat tussen Jezus en Petrus is voorgevallen: "Petrus, heb jij mij eigenlijk wel lief?" En dat liefst drie keer achter elkaar. Petrus dus in tranen: "U weet toch dat ik u liefheb."

Een bewogen stukje bijbeltekst, dat gelovigen al eeuwen lezen op de tweede zondag na Pasen. Morgen zullen velen wereldwijd dit verhaal weer horen. Een indringende vertelling omdat het precies dit soort moeilijke dingen zijn die ons zo kunnen bezighouden.

Schaamte en wrok, de dingen waarmee we een ander raakten of waarmee we zelf gekwetst zijn, de blauwe plekken op de ziel die we iemand hebben toegebracht of die zij ons gegeven hebben. Wat schrijnt of gist ergens diep in ons. De moeilijke dingen van het bestaan. 

Het zijn de zaken die we liefst onder het kleed willen vegen. Waar we als het even kan met een boog omheen lopen. ‘Met de mantel der liefde bedekken’ noemen we dat. We weten ook nauwelijks hoe we ze aan de orde moeten stellen zonder nieuwe tranen te wekken. 

In de kerk doen we hetzelfde, en dan met vrome woorden: ‘Laten we ons verzoenen. Laten we vergeven en vergeten.’ Dat zal ons nauwelijks lukken. Vergeven misschien, wanneer de lieve Heer dat van ons verlangt. Maar vergeten? Dat is enkel aan de zeer milden onder ons. 

Jezus veegt de moeilijke dingen tussen hem en Petrus niet onder het kleed. Hij is het niet vergeten. En over vergeven spreekt hij ook niet. Jezus vat de koe bij de horens. Hij steekt de slang op de vork: "Simon, zoon van Johannes, heb je mij echt lief?"

Nu had Jezus het ook anders kunnen aanpakken. "Vriend, hoe heeft dat nou zo kunnen gebeuren? Broeder, hoe heb je dat nu kunnen doen? Weet je wel hoe zeer je mij hiermee gedaan hebt? Verloochend door de beste van je vrienden, Petrus, hoe kan dit?"

Maar die dingen zegt hij niet. Alleen: "Heb jij mij echt lief?" Het is precies die vraag die altijd weer onder alle schade en schande en blauwe plekken ligt. De liefde tussen Petrus en Jezus wordt gezocht en gevonden. Petrus in tranen, Jezus natuurlijk ook met een brok in de keel. Heftig allemaal daar aan de oever van het meer.

In de moeilijke dingen van het leven, die altijd weer gebeuren, willen we eigenlijk maar één ding echt van elkaar weten: 'Heb je mij werkelijk lief?'

---

Lees ook deze column:

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Foto: Unsplash