Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus magazine

‘Ieder geschonden leven is de moeite waard’

De kerk is een goede plek om te oefenen met genade, gelooft predikant Jannet van der Spek. Je leert er om “barmhartig te kijken naar het menselijk tekort”. Ook dat van jezelf.

Van der Spek werkt in de Evangelisch-Lutherse Kerk Den Haag en in de Lukaskerk, een protestantse wijkgemeente en missionair-diaconaal centrum in de Schilderswijk. Samen met een collega-predikant houdt ze – als de coronarichtlijnen dat toelaten – wekelijks een biechtspreekuur.

Wat betekent genade volgens u?

“Dat je altijd opnieuw mag beginnen. In onze samenleving moeten we op alle terreinen van het leven succesvol zijn. De verwachtingen zijn soms grenzeloos. Er is ook een krachtige tegenstroom: wees niet te streng voor jezelf. Maar beide benaderingen zijn ten diepste individualistisch. Genade houdt in dat de beoordeling niet van jezelf komt, maar van Godswege.”

Welke taak heeft de kerk als het gaat om genade? 

“De kerk helpt ons om barmhartig te kijken naar het menselijk tekort. Door de liturgie, het gebed en de manier waarop we gastvrij zijn. Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid. We mogen het kwaad onder ogen zien, vooral als het gaat om iets wat we zelf hebben veroorzaakt.”

Jullie hebben een biechtspreekuur opgezet. Waarom?

“We bieden mensen een plek om hun hart te luchten over schuld of schuldgevoelens, net zoals Pieter Versloot in Groningen doet (zie Petrus 13, red.). Het gaat ook om het onder ogen zien, het loslaten, het opnieuw beginnen. Ieder gebroken en geschonden leven is de moeite waard. 

Als iemand iets gedaan heeft waar een ander onder geleden heeft, vraag ik altijd: ‘Heb je al met de ander gepraat?’ We kunnen het niet oplossen, maar we kunnen wel bidden om ruimte tot verzoening.”

Lastig om genade te aanvaarden als je je schuldig voelt... 

“Het is altijd een weg die je gaat. Ik geloof dat rituelen, gebeden en mediteren daarbij kunnen helpen. Je wendt je dan tot God, die liefdevol naar de mens kijkt. Maar het blijft een levenslange oefening om liefdevol naar jezelf te leren kijken.”

 

De grondtoon van alles

Leven van genade, dat is de rode draad in de Visienota. Hierin verwoordt de Protestantse Kerk hoe ze in de huidige tijd en situatie kerk wil zijn. ‘Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. Genade is de grondtoon.’

 

Lees ook:

Tekst: Marusja Aangeenbrug | Foto: Maarten Boersema

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)