Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

Lied: Gelukkig de armen van geest

Lied 989 uit het Liedboek, gezongen door een koor

Gelukkig de armen van geest
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Tekst: Gert Landman – Matteüs 5,3-10
Melodie: Matthew Camidge
© makers

Toegelicht: Gelukkig de armen van Geest

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Hilversum)

Zaligsprekingen

In de NBG-bijbelvertaling (en daarvoor) begonnen de zaligsprekingen aan het begin van Jezus’ Bergrede uit Matteüs 5 met ‘Zalig die …’. Vandaar de benaming 'zaligsprekingen'. Sinds de NBV-2004 staat daar het woord ‘gelukkig’, maar desondanks is de term ‘zaligsprekingen’ gehandhaafd als aanduiding van deze reeks uitspraken van Jezus. Ze gaan erover dat het niet de sterken en machtigen maar juist de armen van geest, treurenden en zachtmoedigen goed zal gaan. 

‘Chant’ als zangvorm

Gert Landman heeft deze iconische bijbeltekst onder bestaande muziek gezet. Dus feitelijk is er niets nieuws aan dit lied, behalve dan deze bijzondere wijze van zingen van de zaligsprekingen door deze twee elementen te combineren. De zaligsprekingen worden in deze muzikale vorm – naar het Engels ‘chant’ genoemd – op een eenvoudig akkoordenschema gereciteerd. Meestal worden psalmen op deze manier gereciteerd. Dat gebeurt, ook hier, vierstemmig. Het is een meditatieve en biddende manier van zingen, die alle nadruk op de intrigerende tekst legt.

Dit lied klonk in een aflevering van Petrus in het land (11 maart 2023). Kijk hier de hele aflevering terug. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)