Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (+ bladmuziek)

Lied 388, gezongen door Leona Philippo (+ toelichting en bladmuziek).

Bladmuziek 'Voor ieder van ons'

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser
T
ekst: Shirley Erena Murray 'For everyone born a place at the table'
Vertaling: René van Loenen
Melodie: Lauri True - A PLACE AT THE TABLE
Tekst en muziek: © Wild Goose, Iona
Vertaling: © Gooi en Sticht, Utrecht

Toegelicht: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Tafellied

De visienota van de Protestantse Kerk , die op 19 juni 2020 is vastgesteld door de synode, zet de kerk als gemeenschap van Woord en tafel centraal: Bij een kerk als tafelgemeenschap denken we in de eerste plaats aan de avondmaalstafel. In nauwe verbinding daarmee staan ook andere tafels in de gemeente en in de buurt. Samen eten, tijd, aandacht voor elkaar en delen zijn wezenlijk voor de kerk. Hoewel dit lied in het Liedboek 2013 onder de categorie ‘Maaltijd van de Heer’ is opgenomen (lied 388) is het juist ook heel geschikt om te zingen bij al die andere tafels waar gedeeld wordt en gemeenschap wordt gebouwd.

Inclusief

Het visioen uit Jesaja 25, waar de Heer een feestmaal aanricht voor alle volken en waar ‘de sluier die de volken het zicht ontneemt’ de mensen voorgoed is ontnomen zodat ze elkaar recht en eerlijk in de ogen kunnen kijken, wordt in dit lied in eenvoudige woorden bezongen. Zo eenvoudig dat het ook echt voor iedereen bereikbaar is: de tafel waar wordt gedeeld en waar voor iedereen plaats is (in de oorspronkelijke tekst staat letterlijk: ‘voor iedereen die geboren is’). De inclusiviteit is zo breed als men maar kan denken: iedere vrouw, iedere man, de één, de ander, jong en oud, beschadigd, gaaf, rechtvaardig, slecht, de meerdere, de mindere. In deze tijd zou ik willen toevoegen: de zwarte en de witte mens, voor iedereen is er plaats en er is geen verschil meer.

Een sterke sociale bewogenheid spreekt uit het lied, met name uit de treffende zin ‘het delen van macht is deel van ons plan’. Die zin roept op om samen te werken en ieder ander te zien ‘in Gods licht’, dus als kind van God. Machthebbers tellen niet meer mee. De tekst van de in januari 2020 overleden Nieuw-Zeelandse kerklieddichter Shirley Murray toont een visioen van een tafel waar niet geoordeeld wordt, waar mensen elkaar vinden en hulp bieden, waar vergeven wordt, waar niemand meer angst heeft en ‘iedere stem geeft klank aan het koor’. Iedereen doet ertoe. Een op en top diaconaal lied.

Water en brood

Er is geen enkele verwijzing naar de Maaltijd van de Heer zoals we die in de kerkelijke liturgische tradities kennen, met brood en wijn. Het lied spreekt enkel over ‘voor ieder van ons schoon water en brood’. Daarbij denk ik aan alle vluchtelingen en alle plekken in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot basale voorzieningen als schoon water. Maar zijn liefde en geborgenheid niet net zulke primaire behoeften? In plaats van de eucharistie, waar aan het altaar geofferd en opgeofferd wordt, gaat het aan deze tafel in de eerste plaats om delen. Dat de wereld eerlijker wordt en dat wij daar allemaal deel van zullen zijn en kunnen zijn.

Behalve bij Jesaja 25, sluit het lied ook aan bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar de vrienden van de koning het te druk hadden om naar zijn bruiloftsfeest te komen. Toen stuurde hij zijn dienaren naar de hoeken van de straat om iedereen uit te nodigen die ze op straat tegenkomen. Alle mensen kwamen samen voor het bruiloftsmaal, ‘zowel goede als slechte’. Zij hoorden ineens allemaal bij de genodigden.

Jazz-wals

De melodie uit 2002 is van de Amerikaanse Lori True, die veel kerkmuziek schrijft in de stijl van Ierse Folkmuziek. Het is een wals (één-twee-drie, één-twee-drie, één-twee-drie) met een jazzy karakter (de overgebonden noten). Op het eerste gezicht is het even goed tellen geblazen als een cantorij het nieuw instudeert, maar je merkt al snel dat je er niet teveel bij moet nadenken. (Ook niet bij die hele maat rust aan het eind voordat je nog één keer ‘recht en geluk’ zingt!) De melodie is logisch en zingt zo weg, richting die prachtige wereld waarin alleen maar gedeeld wordt.

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Foto: Marloes Kamer (KRO-NCRV)

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)