Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Lied 939 uit het Liedboek, gezonden door Yosina Roemajauw (+ toelichting).

(Scroll naar beneden voor de toelichting bij dit lied)

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta. 

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan. 


Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser 

---

Toegelicht: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Het lied In Christ alone, dat in deze Nederlandse vertaling van Gert Landman als lied 939 in het Liedboek (2013) staat, is een typisch voorbeeld van CCM (Contemporary Christian Music) – een hedendaagse muziekstijl die wordt gekenmerkt door eenvoud en grote muzikale expressie en voortkomt uit de evangelicale kant van christendom.

Verzoening

Deze stroming binnen het christendom kenmerkt zich door een nadruk op bekering en door een klassieke theologische visie op verzoening. Beide aspecten vinden we terug in dit lied. De radicale toewijding aan Christus vinden we in de coupletten 1 en 3: ‘op U alleen stel ik mijn hoop’, ‘van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in U’ en ‘U bent het doel in mijn bestaan’. De zogenaamde ‘verzoeningstheologie’ vinden we terug in couplet 2. Deze is gebaseerd op een aantal bijbelteksten die gecombineerd worden tot de visie dat Gods Zoon mens werd om de zonden van de wereld te dragen en zo, plaatsvervangend voor de mensen die eigenlijk schuld treft, verlossing te brengen. Het bloed (couplet 2) staat daarbij centraal als verlossingssymbool. Het lied is dus sterk op de persoon van Christus gericht en op de persoonlijke relatie met hem, meer dan op God. 

Townend en Getty

Het lied, dat in de toplijsten van populaire contemporary worship-muziek staat, is in 2001 ontstaan uit de samenwerking van twee bekende hedendaagse christelijke songwriters. De Engelsman Stuart Townend (1963) schreef de tekst en de Noord-Ier Keith Getty (1974) de muziek. Het was hun eerste samenwerking. Opvallend is hoe de schrijvers in 2013 vasthielden aan hun tekst in het oorspronkelijke couplet 2 ‘the wrath of God was satisfied’ (de wraak van God was tevredengesteld). De redactie van een kerkelijke liedbundel in de VS had namelijk verzocht die regel te mogen veranderen in ‘the love of God was magnified’ (Gods liefde was groter geworden). Een meer positieve insteek dus, met de nadruk op liefde in plaats van wraak. De controverse leidde tot een theologische discussie. Het kruis is toch geen instrument van Gods wraak die zelf zijn Zoon vermoordde? De Nederlandstalige versie is geen directe vertaling van het lied en kent ook een couplet minder dan de Engelstalige. Deze versie hertaalt het positiever, in termen van bevrijding en kracht: ‘U droeg de last die ons van elke vloek bevrijdt’ en niet door de dood, maar ‘door uw levenskracht komen wij vrij voor God te staan.’ 

Melodie

Leg je de melodie onder het vergrootglas, dan zie je dat regel 1-2 gelijk is aan 3-4 en 7-8. Daarmee sluit de structuur van de melodie aan op een heel klassieke vorm van het kerklied. De herhaling in melodie maakt het makkelijk om mee te zingen. De tussenliggende, afwijkende regels 5-6 kennen grote melodiesprongen, die het lied een hele eigen kleur, kracht en spanning geven, die gevoelsmatig overeenkomen met de grote geloofskracht die uit het lied spreekt. 

Bekijk ook de aflevering van 'Met hart en ziel' waarin dit lied werd gezongen, met de meditatie van ds. René de Reuver: 

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Foto: Marloes Kamer, KRO-NCRV