Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

Mooie liederen van Huub Oosterhuis (+ teksten)

Huub Oosterhuis schreef prachtige liederen, waarvan een groot aantal is opgenomen in het Liedboek. Hieronder vind je een selectie, waaronder een aantal van zijn meest populaire liederen, inclusief teksten en toelichting.

1. De steppe zal bloeien

Dit lied van de opstanding is niet alleen populair met Pasen, maar staat zelfs in de top-10 van meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

2. Licht dat ons aanstoot in de morgen

Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis dit lied op de melodie van psalm 118, maar het werd pas echt populair op de melodie van Antoine Oomen. In het liedboek staat 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' bij het Paastriduüm, maar het kan ook met Kerst of op andere momenten worden gezongen.

3. De Heer heeft mij gezien en onverwacht (+ bonusvideo)

Dit bekende lied heeft pastorale, troostende waarde. Juist als het donker is zal God een licht ontsteken. Het is geschreven begin jaren '60 en sindsdien een van de meest bekende en graag gezongen liederen van Oosterhuis, al is het in Liedboek-2013 niet meer opgenomen. 

4. Een mens te zijn op aarde

De beginzin van dit lied ontleende Huub Oosterhuis aan een lied met dezelfde beginzin, van Willem Barnard. Het zet de mens kwetsbaar neer, niet zoals het succesverhaal dat we zelf zo graag willen hebben.

5. Onze Vader verborgen

Zoals in veel teksten van Oosterhuis ligt het accent in dit lied op sociale gerechtigheid. De titel wijst er niet alleen op dat het Onze Vader-gebed min of meer verborgen is in de tekst, maar vooral op de onzichtbare God die op een bijzondere manier aanwezig is in de wereld en ons bestaan.

6. Niet als een storm, als een vloed

Volgens de traditie van de negatieve theologie is God is zodanig anders, dat je Hem alleen kunt aanduiden met wat hij niet is. Zo begint ook dit lied. 

7. Zolang er mensen zijn op aarde

Dit bekende danklied van Huub Oosterhuis op een melodie van Tera de Marez Oyens is opgenomen als lied 981 in het Liedboek. 

8. Wat vrolijk over U geschreven staat

Carmen Stoetzer-Melissant zingt lied 324 uit het Liedboek, over een God die de gloed is van al wat leeft, die komt om te redden wat verloren is, de God van trouw. 

9. Hoever is de nacht

In slechts vier regels wordt ongeduldig uitgeroepen: hoever is de nacht? De tekst verwijst naar Jesaja 21:11-12. Deze roep klinkt doorgaans in de paasnacht, maar in het Liedboek staat dit lied onder de categorie 'Adventstijd'. Ook dat is een tijd van wachten, op de komst van het Licht. 

10. Wek mijn zachtheid weer

Hoewel in dit lied één centrale gedachte - je ontvankelijk maken - eenvoudig wordt uitgewerkt, zijn liederen van Huub Oosterhuis nooit zonder subtiliteit en diepgang. 

11. Zo vriendelijk en veilig als het licht

Het licht in dit lied is een metafoor voor God, die vaak zo dichtbij is dat we Hem niet zien. Net zoals overdag de bron van het licht, de zon, niet altijd zichtbaar is, maar je licht, zichtbaarheid van dingen en warmte wel kunt ervaren.

12. Omdat Hij niet ver wou zijn

God is nabij, Hij is zelfs overal. Maar Hij wordt niet herkend. Als symbool daarvan krijgt 'Hij' in dit lied nergens een naam. God is niet ver weg, maar, in de prachtige woorden van Oosterhuis van begin jaren '60, 'rakelings dichtbij'. 

13. Houd elkander vast

Jonathan Vroege zingt dit lied van Huub Oosterhuis, op de melodie van Brigit Calame. 

14. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Dit typische Huub Oosterhuis-lied gaat over de aanwezigheid en nabijheid van God en wordt vaak als openingslied, aan het begin van een bijeenkomst, gezongen. 

15. De wijze woorden en het groot vertoon

'De wereld omgekeerd', is de ondertitel van dit lied. Machtigen worden van de troon gestoten, oudtestamentische profeten staan op tegen de heersende sociale orde, een niet onbekend thema bij Oosterhuis.

16. Wat altijd is geweest

Dit pinksterlied van Huub Oosterhuis is in verschillende liedbundels verschenen, met verschillende teksten en melodieën. Het heeft een goed te zingen melodie en rijke, aansprekende beeldspraak.

 

De meest geliefde liederen uit Petrus in het land

Omslagfoto: Wilma Kruithof

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)