Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl

Gebed om barmhartigheid en genade

Een gebed uit Bangladesh, om gezamenlijk te bidden in deze Week van gebed.

Goede God, onze hemelse Vader,
 
Dankbaar zijn we dat wij ons Uw kinderen mogen noemen,
hier in het kleine Bangladesh dat door Uw zegen een enorm vruchtbaar stukje aarde is.
Wij bidden U voor alle 170 miljoen inwoners van ons land.
Velen zijn enorm toegewijd aan Uw dienst, ze vasten en bidden tot Uw eer.
We bidden om Uw barmhartigheid en genade,
laat Uw eeuwig heilsplan zichtbaar worden in de levens van al onze landgenoten.
 
Jezus Christus, onze Verlosser, U bent de ster van het Oosten,
U bent onze hoop, ons licht en onze redding. 
We bidden voor Uw licht in onze duisternis, 
dat mensen Uw liefde aannemen in hun leven en zij ook weer een licht voor anderen zijn. 
 
Heer, U bent de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest, een perfecte eenheid. 
Vergeef ons alle verdeeldheid tussen christenen en geloofsgemeenschappen, 
help ons Uw eenheid uit te dragen en één te zijn in het evangelie,
omdat we allen geloven in één geloof, één doop, 
één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is (Efeze 4:5-6).
 
Hemelse Vader, we bidden U om vergeving voor corruptie,
alle oneerlijke dingen die we iedere dag weer doen. 
Help ons ons leven zo te leiden dat U, Heer en Heiland, alle eer krijgt.
Zegen onze regering, help hen ons land te leiden zoals U dat wilt, Heer.
We bidden U dat iedereen mag zien dat U God bent van alle naties, en U mag loven en prijzen!
 
Dit alles vragen wij U in de heilige en kostbare naam van Jezus Christus,  
 
Amen 

Dit gebed is geschreven door Rev. Martha Das, General Secretary van de National Christian Fellowship Bangladesh, partner van Kerk in Actie. 

Elke week de nieuwste gebeden in je inbox

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)