Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl

Gebed bij 5 mei

Dit gebed voor Bevrijdingsdag, geïnspireerd door Jesaja 45, roept op tot gerechtigheid en vrede.

Enige God, niet als chaos schiep U de aarde, maar om te bewonen hebt U haar gevormd. Wij danken U dat wij - in de vaart van onze mensengeschiedenis - in uw vrijheid en ruimte worden gezet. Dat U van meet af aan ons voorgaat, uw mensen niet te schande zet, in alle eeuwigheid niet.

Rechtvaardige God, niet in het verborgene spreekt U, niet ergens in een duister oord. U. Bidden wij dat wij in het volle licht van uw aanwezigheid mogen gaan. Getrooste mensen, elkaar en U nabij. In uw liefde één. Dat ook in uw licht zichtbaar wordt wat daarmee in tegenspraak is. Wat uw gerechtigheid niet dient, wat de vrede en de vrijheid schaadt.

Waarachtige God, wij mogen ons gelukkig prijzen met U. Bidden wij voor mensen die enkel vragen hebben, zonder antwoord. Breek in hun leven door als een bron. Voor stemlozen, mens en dier, gevangen in uitzichtloosheid. Wij bidden U: geef ons oor en hart voor hun roepen. Maak ons tot hun stem als ze dat niet kunnen. 

Reddende God, buiten U is er geen andere; een God die bevrijdt. In onze dagen: wees met degenen die onvrij zijn, die leven te midden van oorlog. Met mensen die benauwd, gebonden en gekleineerd zijn. Zovelen die simpelweg niet gezien worden. Laat hun namen gekend zijn, dat zij niet tegen alle menselijkheid in als damp kunnen verdwijnen. Dat wij de vrijheid vieren en hooghouden, verdedigen en delen. 

Het is vaak zo moeilijk het gebed niet op te geven. Geloof te bewaren, liefde niet te verloochenen, hoop te houden. Blijf het tegen ons zeggen Heer: dat U er bent. 
Amen

(door ds. Helene Perfors)

Word gratis abonnee

Petrus gratis in de brievenbus?

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)