Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer u op Petrus Magazine

"De kerk moet niet alleen preken"

Sinds de zomer van 2018 zijn Thijs en Marike Blok als theologiedocenten uitgezonden naar Zambia. Een van hun studenten is Dorica, een van de weinige vrouwen die theologie studeert. "Ik vind het belangrijk om als kerk niet alleen te preken, maar er ook te zijn voor de mensen in de community."

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. Aan de theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka worden 130 studenten opgeleid tot predikant, zodat ze mensen kunnen ondersteunen bij hun geloof en bij de dagelijkse strijd om het bestaan. Twee van de docenten aan de theologische factuleit zijn Thijs en Marike Blok. Zij zijn uitgezonden door Kerk in Actie.

Dorica

De meeste theologiestudenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. Een van hen is Dorica. Als enige vrouw in de groep voelt ze zich niet altijd gezien. "Als vrouw moet je extra je best doen, dat is een uitdaging voor me. Als een docent alleen de mannen in de klas aanspreekt, denk ik wel eens: hallo, ik ben er ook!"

Toch valt Dorica best op, want ze heeft albinisme. Haar huid, haar en ogen zijn heel licht, en in een tropisch klimaat brengt dat risico mee. Zelf is ze er nuchter onder. “Het is alleen maar de kleur van mijn huid, ik kan alles doen wat een ander ook kan. Mijn ouders hebben me altijd gewoon naar school gestuurd, dus ik ben het niet anders gewend.”

Dorica met een medestudent
Dorica (links) met een medestudente

Geen onzin

Dorica vindt het een voorrecht om aan de universiteit in Lusaka te studeren. “JMU helpt me enorm. Ik wilde altijd al graag pastor worden, maar op JMU heb ik pas ontdekt wat dat allemaal inhoudt. Omdat we veel stage lopen maken we kennis met alle aspecten van predikant-zijn. Ook weet ik nu veel beter hoe ik moet preken. Ik dacht altijd dat je alle teksten in de Bijbel letterlijk moest nemen. Maar nu leer ik dat je teksten in de context moet lezen en dat bijbelboeken een verschillend karakter hebben. Dat helpt me om de Bijbel uit te leggen en geen onzin te verkopen.”

Mensenmens

Ze is een mensenmens, zegt ze. “Ik houd ervan om met mensen te zijn. Ik vind het belangrijk om als kerk niet alleen te preken, maar er ook te zijn voor de mensen in de community. God komt immers niet uit de hemel om te helpen, Hij wil jou en mij als een instrument gebruiken om bij de mensen om ons heen betrokken te zijn.”

Meer blogs van Thijs en Marike Blok lezen? Ga dan naar kerkinactie.nl

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief