Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

Lied: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (+ bladmuziek)

Lied 220 uit het Liedboek (+ toelichting).

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
 
God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad' en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.
 
Tekst: Jaap Zijlstra
Melodie: Jos D'hollander
© makers
Arrangement (bladmuziek): Frank van Essen

---

Toegelicht: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Verlangen naar licht

‘De schepping die hartstochtelijk verlangt naar het licht dat haar in bloei zet’, is de beste samenvatting van dit lied dat een juweel is in het Liedboek uit 2013. De tekst, van de in 2015 gestorven dichter en predikant Jaap Zijlstra, is uitermate beeldend. Neem het beeld van de boom, die ‘zijn armen uitbreidt naar de hemel’, zoals ‘de bloem zijn kelk heft naar de zon’ en ook het zaad diep in de aarde op zoek gaat naar het licht. Het zijn allemaal beelden voor de mensen die het licht zoeken, omdat het licht leven geeft. Alsof heel de schepping, inclusief de mensen, een natuurlijk verlangen hebben naar licht en zich daarnaartoe keren.

Sublieme

Het tweede en derde couplet nemen, heel verrassend, juist de nacht als uitgangspunt. Echter niet als iets negatiefs (duisternis alom), maar juist als moment om de grootsheid van God te ervaren, die ‘staat geschreven in de sterren’: het overweldigende gevoel van verwondering over de eindeloos indrukwekkende schepping. Die ervaring is door filosofen omschreven als de ervaring van het sublieme. Dat ‘grote’ beeld wordt meteen verbonden met het kleine, sensitieve: zachtheid, genegenheid, stilte. Want, zo zegt het lied, zoals God zijn handtekening aan de hemel zette, precies zo zijn wij door hem ‘geschreven’, in sierlijk handschrift. De conclusie is dat er iets van de Schepper in al de schepselen zit. Dat komt naar voren als zij zingen – eveneens een gave van God. Zingen geeft een bijzondere gloed over ons bestaan en geeft vergezichten over het leven.

Morgenlied?

In het Liedboek is dit lied in de categorie ‘Morgenliederen’ gezet. Juist vanwege het verlangen naar het komende licht, past het ook heel goed bij de avond, in vespers of bij bijeenkomsten. Uiteindelijk is het een lied van verlangen en daarom past het ook zo in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin wij verlangen naar de zachte krachten van de Geest.

Melodie

Minstens even mooi als de tekst is de melodie die haar draagt en van de hand van Jos D’hollander is. De melodie is duidelijk bij het eerste couplet geschreven en opent zich langzaam, evenals die bloem in de eerste regel. De hoogste noot valt op de ‘armen’ van die hoge boom die immers zo dicht bij de hemel is! Zoals het verlangen van degene die het zingt, zo probeert de melodie steeds omhoog te gaan, dichter bij God te komen. Totdat we aan het eind berustend op de grondtoon landen, als we hem gevonden hebben in ons eigen bestaan.

Dit lied werd gezongen in de laatste aflevering van 'Petrus in het land' (15 mei, KRO-NCRV). Bekijk of lees ook de overdenking van predikant Alexander Noordijk:

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)