Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

Lied: Nu wij uiteengaan (+ bladmuziek)

Lied 423 uit het Liedboek (+ toelichting).

Download de bladmuziek (viool)

Download de bladmuziek (SATB)

Download de bladmuziek (leadsheet)

(scroll naar beneden voor de toelichting bij dit lied)

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Christiaan Winter
© makers
Arrangement (bladmuziek): Frank van Essen

---

Toegelicht: Nu wij uiteengaan

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Zegenlied

Wanneer wij aan het einde van een kerkdienst of bijeenkomst uiteengaan, wordt er gezegend. De voorganger zegent de gemeente of wij zegenen elkaar. Zegenen is goede woorden over elkaar uitspreken, elkaar het goede toewensen, elkaar onder Gods hoede wensen. Ook midden in de kerkdienst wordt er soms gezegend: bij doop, belijdenis, bevestiging of huwelijk. Of wanneer men in een Thomasviering of Emmaüswandeling uiteen gaat in groepjes. Dit lied – ontstaan in de liturgische praktijk van de Oude Kerk Amsterdam – is ontsproten aan het moment dat de kinderen aan het einde van de kindernevendienst uit elkaar gaan.

Uitwaaieren

Zegen beperkt zich nooit tot de aanwezige mensen. Het is behalve een wens ook een opdracht om, gedragen door zegen, zo in de wereld te staan dat zij meebeleeft wat het werkelijk betekent om gezegend te zijn, namelijk dat God het goede met jou en met heel zijn schepping voor heeft. In het lied is dat prachtig uitgedrukt doordat ieder couplet een stapje verder gaat: het is gericht op ‘jou’ (couplet 1), ‘hen’ (couplet 2) en ‘elk huis’ (couplet 3). Of ‘ons’ (couplet 1), ‘onze vrienden’ (couplet 2) en ‘alle mensen’ (couplet 3). Zo blijft de zegen niet om ons groepje heen hangen, maar waaiert zij uit over heel de wereld.

Eenvoud

De beelden zijn – zoals een kinderlied kenmerkt – eenvoudig en doeltreffend. Het belangrijkste is Gods licht dat ‘voor ons uitgaat’. Dat is niet het lantaarntje dat de kinderen meenemen naar de nevendienst, maar verwijst naar het licht dat achter dat symbooltje schuilgaat. Het levenslicht. Het daglicht dat al is gaan schijnen nog voordat wij wakker worden. Waar wij ‘met God gaan’ gaat dat licht niet alleen met ons mee, maar vooral voor ons uit. Wij waren al gezien door God voordat wij ons Hem bewust waren en zo zijn wij bestemd voor het goede dat er al is: wij mogen leren zien en bewust zijn.

Vrede en goeds

De klassieke Bijbelse zegengroeten bevatten altijd het woord ‘vrede’. Het lied neemt de goede kerkelijke traditie van ‘pax et bonum’ op: vrede en goeds. ‘Het goede voor jou!’, ‘Heb een goede dag!’ Want eigenlijk gaat er in iedere alledaagse groet een notie van zegen mee. Speels wordt het Spaanse ‘Vaya con Dios’ – let erop dat ‘Dios’ één lettergreep is: [djos]! en het Franse ‘adieu’ meegenomen. ‘Adieu’ verbindt in het bijzonder de simpele alledaagsheid van een groet, die je bij het weggaan je vriend achteloos toeroept, met een gelovige diepte. Want als je éven verder kijkt, betekent adieu natuurlijk letterlijk ‘à Dieu’ – tot wij elkaar weerzien wens ik je onder de hoede van God. Een mooi lied voor de vele plekken en momenten op de dag dat wij elkaar zegenen en groeten. Zo wensen wij elkaar voortdurend onder Gods hoede.

Dit lied werd gezongen in een aflevering van Petrus in het land (13 januari 2024). Kijk hier de aflevering terug. 

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)