Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus Magazine

15 liederen voor Pasen

Pasen, het feest van licht, van een nieuwe morgen, van hoop. Er zijn talloze liederen die het paasverhaal bezingen, van Palmpasen tot de opstanding. Hier vind je 15 liederen voor Pasen.

1. De aarde en haar volheid

In deze Psalm 24 hoor je hoe God wordt voorgesteld als heldhaftige koning die de poorten van de stad binnenkomt. Het lied is verbonden met de Palmpasen, als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenloopt.

2. Neem mij aan zoals ik ben

Dit korte lied, pretentieloos bijna, bestaat slechts uit drie regels. Je kunt het zingen tijdens een moment van toewijding, zoals een belijdenis of avondmaal, maar het is ook geschikt voor de Stille Week. Tijdens Palmpasen, Goede Vrijdag of Stille Zaterdag is het een lied over nederigheid en menselijke bescheidenheid.

3. Hij ging de weg zo eenzaam

Tijdens het zingen van lied 560 loop je een korte kruisweg: via de hof van Getsemane, langs de bespotting van de soldaten, naar de sterfscène aan het kruis. De verlatenheid en eenzaamheid van Jezus spreken uit heel de melodie.

4. Niet is het laatste woord gesproken

Het is donker en wat komt, is nog verborgen. Maar God weet wat er te wachten staat: een nieuwe morgen, de belofte van het nieuwe land. Dit lied kan bijvoorbeeld gezongen worden tijdens de paasnacht, als je wacht op de nieuwe ochtend.

5. Hoever is de nacht

Ook in dit lied van Huub Oosterhuis klinkt de roep vanuit het donker. Hoever is het nog, wanneer komt de morgen? Vol van hoop mag je zingen en wachten op de komst van het Licht.

6. Licht, ontloken aan het donker

In de paasnacht is het licht herijkt, toen het leven herschapen werd als een bevrijd bestaan. Niet voor niets klinkt dit lied dan ook vaak in de paasnacht, als het licht van de nieuwe paaskaars het donker wegjaagt.

7. Licht dat ons aanstoot in de morgen

Hoewel dit lied geen eenvoudige tekst heeft, is het een van de meest populaire liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het kan gezongen worden tijdens de paaswake of paasochtend: het licht van de opstanding zal het laatste woord hebben.

 

 

8. De aarde is vervuld van goedertierenheid

Op het eerste oog zie je misschien niet dat dit lied met Pasen te maken heeft. Maar het opkomende graan staat voor het geheimenis van de paastijd: er werd in lijden gezaaid en in vreugde geoogst.

9. Zoals de regen onverwacht

In lied 929 vind je de kerngedachte van het christelijk geloof, namelijk ‘de dood ontkomen’, de opstanding. In het tweede refrein staat dat het water in de woestijn vervangen is door een ‘licht dat uitbreekt’, het paassymbool bij uitstek.

10. Aan U behoort, o Heer der heren

Dit voorjaarslied staat vol met nieuw leven, de bloemen op de velden, de ruisende halmen, het jonge leven. Een bloeiende tuin rond het open graf en het zaad dat eerst moet sterven om nieuw leven voort te brengen zijn beelden die passen bij lied rond Pasen.

11. Het leven op aarde

Hetzelfde geldt voor lied 880 uit het Liedboek, ook een voorjaarslied. Het is puur positief, met vrolijke woorden en muziek. Hoe passend om dit in paastijd te zingen.

12. De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Al in het eerste couplet van dit lied wordt de paasboodschap verkondigd: je wordt opnieuw geboren, God ontsteekt een licht in de nacht. In de tekst vind je poëtische bewerkingen van verschillende bijbelteksten, zoals Psalm 139 en Johannes 3:3.

13. De steppe zal bloeien

Dit lied staat in de top 10 van meest populaire liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland en voor veel mensen is het zelfs geen Pasen zolang dit lied niet is gezongen. De rotsen gaan open, de dode wordt gewekt door het morgenlicht van de nieuwe dag. En je mag opstaan, lachen, juichen, leven!

14. Heel de aarde jubelt en juicht

In het tweede couplet van deze psalmbewerking lees je dat God je voorgaat op je wegen en je uit zonde opricht. Hoewel Jezus Christus natuurlijk niet in de Psalmen wordt genoemd, zinspeelt dit lied toch op het paasverhaal. In het derde couplet gaat het over het hemels paasmaal, wat op Pesach of het avondmaal wijst.

15. U zij de glorie

Dit lied, op een melodie van de componist Händel, vertelt een beknopte samenvatting van het paasverhaal, over de engel die de steen voor het graf wegrolt en de verschijning van Jezus. Daarnaast is het natuurlijk een uitbundige lofprijzing op de opgestane Christus. U zij de glorie, Christus overwint!

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)