Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus magazine

'Ik sta naast je, het komt goed'

Kerken in Oost-Groningen en Limburg willen naast mensen in kwetsbare omstandigheden staan. Naast het meisje van 19 in Groningen dat plotseling door haar moeder op straat gezet wordt, maar ook naast migranten en vluchtelingen in Roermond die hun plek zoeken in de Nederlandse samenleving. Kerk in Actie steunt hun belangrijke werk.

Een meisje van 19 wordt in Groningen ineens door haar moeder op straat gezet. Ze klopt aan bij het Leger des Heils. Een heilsoldate regelt noodopvang voor haar en klopt bij de protestantse gemeente aan om dit te financieren. Ze legt uit dat de situatie urgent is en dat een daklozenopvang in de stad geen goede plek is voor dit meisje. De gemeente zegt vervolgens toe de gevonden opvangplek voor drie maanden te financieren.

Gezien worden

Voor deze kerken is het vanzelfsprekend dat een mens in nood soms een ander mens nodig heeft die hem of haar ziet en helpt. En die ondanks regels, beleid, indicaties en wachttijden gewoon zegt: "Ik sta naast je, het komt goed." In Oost-Groningen vervullen kerken van verschillende kerkgenootschappen en christelijke organisaties samen die rol. Ze staan naast mensen en kijken samen met hen wat er nodig is.

Tussen wal en schip

Judith van den Berg-Meelis, predikant in de Protestantse Gemeente Roermond, ziet dat vooral gezinnen van statushouders, kwetsbare mensen met meervoudige problematiek (bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of handicap, psychiatrische problemen en/of een detentieverleden) en vluchtelingen door langdurige procedure, of vanwege corona, tussen wal en schip vallen. Zij leven op het bestaansminimum, hebben geen werk, geen auto, maar vaak wel medische kosten.

Verhaal gaat verder onder foto

De Protestantse Gemeente Roermond doet er alles aan om ook in coronatijd aandacht te kunnen geven aan deze kwetsbare groepen. “In de zomer- en herfstmaanden organiseerden we openlucht-picknicks, buiten koffiedrinken en lunchen na de kerk. In september hielden we een doopdienst met acht dopelingen uit azc-gezinnen”, vertelt ds. Van den Berg. Al die tijd is ook de ‘Open Kerk’ - een wekelijkse inloopmiddag - open gebleven met, afhankelijk van de coronamaatregelen, een wisselend aantal bezoekers. Van den Berg: “Juist in de momenten van lockdown kwamen er meer bezoekers, vooral mensen die normaliter bij buurt- en inloophuizen terecht konden. Vanaf oktober werd ook het azc opnieuw gesloten voor bezoekers. Gelukkig konden de azc-ers wel naar de kerk en de inloopmiddagen blijven komen. Dankzij het project ‘Diaconale presentie’ hebben we budget om waar nodig fietsen en taxikosten te vergoeden.”

Verhaal gaat verder onder foto

Judith van den Berg-Meelis gaat voor in een kerkdienst in Roermond

Diaconale presentieplekken

Oost-Groningen en Limburg zijn twee van de diaconale presentieplekken die lokale kerken samen met Kerk in Actie zijn gestart. Ook in Friesland is een presentieplek van start gegaan en op andere plaatsen worden deze voorbereid. Doel van dit project is om samen te leren hoe diaconale presentie eruit kan zien, en om lessen en ervaringen van diaconale presentie te delen met andere diakenen.

Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, over de zeven werken van barmhartigheid en hoe dat in Roermond vorm krijgt:

 

---

Veertigdagentijdcampagne 'Ik ben er voor jou'

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Deze zeven werken van barmhartigheid staan deze weken centraal in de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie met als thema 'Ik ben er voor jou'.

De naakten kleden

Komende week staat 'de naakten kleden' centraal. Wie vroeger z´n vijand echt wilde vernederen nam hem mee zonder kleren. 'Naakt en barrevoets', schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen geen kleren om je lichaam hebben, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon waar niets je tegen beschermt, 's nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. 

kerkinactie.nl/ikbenervoorjou

Steun dit werk | Doneer direct

Lees ook:

Foto: Shutterstock

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)