Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Duurzame landbouw op Java: 'Samen kunnen we veel meer doen'

Op het Indonesische eiland Java kunnen boeren en boerinnen nauwelijks rondkomen van de schamele opbrengsten van hun land. Kerk in Actie steunt de Javaanse Kerk, die de boeren traint in duurzame landbouw. Zo heeft Dodi Kurniawan (42) nu een eigen meerval-kwekerij.

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. 

Verhaal gaat verder onder foto

Bouwen aan toekomst

Dodi Kurniawan (42) woont met zijn vrouw en twee kinderen in Midden-Java, vlakbij Yogyakarta. In zijn kerk en dorp zijn veel jonge mensen en er is veel armoede. Via zijn kerk kwam Dodi in contact met Trukajaya, partner van Kerk in Actie. Met hun hulp kon Dodi samen met zijn kerk een meerval-kwekerij opzetten. Jonge mensen leren hier wat het is om een eigen bedrijfje te hebben.

Om de viskwekerij te realiseren werd eerst een kredietgroep opgericht, die gezamenlijk de  benodigde investering bij elkaar bracht. Hierdoor leerden Dodi en anderen over financiële planning en groeide het onderling vertrouwen. De viskwekerij bestaat nu ruim een jaar. De eerste oogsten zijn geweest en er zijn goede prijsafspraken gemaakt met vishandelaren. Acht mensen uit de gemeenschap zijn actief betrokken bij het onderhoud en runnen van de kwekerij. De winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf en om de lening bij de kredietgroep af te lossen. Dodi krijgt hoop als hij de ontwikkelingen in de viskwekerij ziet. Jonge mensen leren een vak en bouwen aan hun toekomst. Ze zien dat verandering mogelijk is, maar ook dat het belangrijk is om samen te werken. Dodi: “Samen krijg je veel meer voor elkaar dan alleen.” 

Verhaal gaat verder onder foto

Win-winsituatie

Trukajaya is de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. 

Veertigdagentijdcampagne 'Ik ben er voor jou'

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Deze zeven werken van barmhartigheid staan deze weken centraal in de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie met als thema 'Ik ben er voor jou'.

De hongerigen eten geven

Komende week staat 'de hongerigen eten geven' centraal. Het wordt ook wel de eerste van de lichamelijke werken genoemd en daarmee is al veel gezegd. Wat heb je als mens nodig om in de basale nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In Matteüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: 'Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan? Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?' Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood, zelfs je vijand, schrijft Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te leven!

kerkinactie.nl/ikbenervoorjou

Steun dit werk | Doneer direct

Lees ook: