Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Wij zagen hoe het spoor van God

Lied 1000 uit het Liedboek, gezongen door Elske DeWall (+ toelichting).

(Scroll naar beneden voor de toelichting bij dit lied)

Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.

Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.

Refrein:
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.

Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.

Refrein

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.

Refrein

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser

---

Toegelicht: Wij zagen hoe het spoor van God …

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Het verhaal van die koning – de gelijkenis uit Matteüs 22 – die een bruiloftsfeest organiseert, terwijl geen van de gasten de gelegenheid heeft om te komen, is één van de vele bijbelteksten die we in dit lied terughoren. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om op de hoeken van de straten en de pleinen van de stad iedereen uit te nodigen die maar wilde komen. En zo werd het een feest voor de armen (couplet 1). Waar God en mens elkaar ontmoeten, dansen de lammen uit Jesaja 35:6, krijgen uitgedoofde ogen weer hoop (couplet 3) en raken de rijken beteuterd (‘diep ontdaan’, couplet 4). De wereld keert zich om!

Stap voor stap

De vertelling begint ermee dat God door de wereld wandelt, en zijn wandeling trekt een spoor van heil door de wereld, die zich kenmerkt door feest. Het beeld van Gods voetstappen wordt ontleend aan Psalm 77:20. Ieder volgend couplet staat vervolgens stil bij de gevolgen van die tocht, die juist zo vrolijk wordt waar het spoor van God de mensen raakt. In iedere stap ontstaat er leven, licht, feest, harten gaan open en water gaat stromen. Met andere woorden: er ontstaat leven in de meest eigenlijke zin van het woord: onbekommerde vrolijkheid.

Terug

Wordt er in het lied impliciet een verwijzing gemaakt naar Christus, die immers in Gods naam op de wereld rondstapte en ook een spoor van heil in zijn kielzog achterliet? Het lied zegt het niet met zoveel woorden, maar juist het refrein lijkt het te veronderstellen. Door steeds de vraag op te roepen ‘Komt Hij terug?’, verwijst het refrein naar Christus’ wederkomst: zal het opnieuw gebeuren dat verharde harten zich omkeren?

De vertaling van het in oorsprong Franse lied (Nous avons vu les pas de notre Dieu) is van de hand van Andries Govaart. Zijn teksten en vertalingen hebben vaak een verrassende wending doordat er een onverwacht woord of woordencombinatie wordt gebruikt. Zij dienen als plotselinge eye-openers. In dit lied is dat de combinatie ‘licht en lef’. Het woorden ‘lef’ is hier speels en verrassend, en toegevoegd aan het origineel.

God verandert

Het mooie aan het lied is dat God niet alleen eenzijdig het goede geeft aan de mensen, maar dat er sprake is van wederzijdse betrokkenheid tussen God en mensen: interactie. In het laatste couplet staat God er zelf verloren bij – als de vader die wacht op zijn verloren zoon (Lucas 15). En als ze dan ook echt komen voor het bruiloftsfeest, die arme mensen en die verloren zoon, dan gaat Gods hart open. Hij laat zich vermurwen om royaal gastheer van het feest te zijn. God verandert zelf ook, de omgang met de mensen laat hem niet koud, integendeel.

Stevig tempo

De melodie van Jo Akepsimas is in 1973 gemaakt. Hij krijgt op de Nederlandse tekst een iets ander karakter, omdat er in de Franse versie op iedere noot (ook op de snellere achtste noten) één lettergreep valt. In het Nederlands valt aan het eind van de regel steeds een lettergreep op een tel (ook als die tel twee snelle noten bevat: ‘spoo r va — n God’). Dat maakt de ervaring van het zingen iets kalmer, maar het lied heeft wel een stevig tempo nodig. De vrolijkheid ervan houdt de mensen wakker en alert om dat spoor van God te blijven waarnemen, hoe dan ook.

Bekijk ook de aflevering van 'Met hart en ziel' waarin dit lied werd gezongen, met de meditatie van ds. Marleen Blootens:

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Foto: Marloes Kamer (KRO-NCRV)