Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Jesaja 55

Israël leeft opgejaagd, ongetroost. Weliswaar volk van God maar verlaten, verstoten in ballingschap. Er is menselijkerwijs geen verwachting. En toch! Als uit het niets roept de HEER uit: Ik verborg Mijn aangezicht voor je, in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar Ik zal me weer ontfermen met eeuwigdurende liefde. Mijn vredesverbond is onwankelbaar. Ik kan je niet vergeten (Jesaja 54).

Als een marktkoopman roept de Heer Zijn oogappel terug, lokkend, dringend. Hierheen! Hier is water, wijn, melk, overvloed. Hier is leven. Gratis! Genade! Waarom loop je andere goden na? Waarom probeer je je dorst elders te lessen? Waarom surrogaat gezocht als je al je heil bij Mij kunt vinden? Deze hartstochtelijke uitroepen klinken vandaag niet alleen over Israël, maar uit de mond van Jezus over alle volken. 

Heer, ik beken: ik zoek het zo vaak bij surrogaatgoden die niets te bieden hebben dan leegte. Geef mij levend water.

Lees ook:

Wekelijks de nieuwste gebeden, verhalen en overdenkingen ontvangen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief