Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Matteüs 6:1-13

Bidden is misschien wel vaker stil worden, dan spreken, denkt ds. Hanneke Ouwerkerk. Aan het begin van de Veertigdagentijd vertelt ze hoe de woorden van het Onze Vader haar helpen om stil te worden en te wachten op wat God te zeggen heeft.

‘Lamp die in mij te wiegen hangt, naam die mij woorden zacht leert spreken’, zo dichtte Maria de Groot (Lied 548). En Jezus zegt: ‘Als je bidt, kom dan je binnenkamer in.’ 

Ergens in je binnenste, je ziel, is een ruimte waar ontmoeting plaatsvindt. Waar gebeden wordt, gezwegen en geluisterd. Bidden is niet zomaar uiten wat in je opkomt, maar een gerichtheid op God en Zijn koninkrijk. Juist daarom leert Jezus ons een gebed, waarin dat bijna als vanzelf gebeurt. In het Onze Vader wordt je hart en worden je gedachten al biddend gericht. Alsof er iets in jezelf tot zwijgen wordt gebracht en de woorden van Jezus in je binnenkamer tot spreken komen. 

Misschien is bidden wel eerder luisteren dan spreken. Of, zou je kunnen zeggen, God laten spreken in je binnenkamer.

Oefen eens deze eenvoudige vorm voor je gebed in deze Veertigdagentijd: begin in stilte, en spreek daarna hardop het Onze Vader uit.  

Lees ook:

Wekelijks de nieuwste gebeden, verhalen en overdenkingen ontvangen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief