Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

‘Toen de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen…’ Lukas 7: 13

Een bonte stoet volgers van Jezus nadert het stadje Naïn: leerlingen, enthousiastelingen en nieuwsgierigen. Het is een stoet die tintelt van leven en van verwachting.

Vanuit de stadspoort kruist een andere stoet hun pad. Een begrafenisstoet. Een moeder moet haar enige zoon begraven. Ze is al weduwe, nu heeft ze helemaal niemand meer. De stoet van het leven botst op de stoet des doods.

Jezus wordt diep geraakt door wat Hij ziet. Hij raakt de baar aan en spreekt opstandingswoorden. De zoon van de weduwe komt overeind en begint te spreken. Het is Pasen!

Jezus’ barmhartigheid is sterker dan de dood. Deze week gaat het over ‘de doden begraven’. Het is een van de werken van barmhartigheid. De barmhartigheid van Jezus, zijn diepe bewogenheid (vers 13) zet het begraven van doden in perspectief: Gods barmhartigheid schept toekomst, midden in het land van de dood.

Zing of lees lied 575 couplet 1, 'Jezus, leven van ons leven'.


Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Vastentip: Steek een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld. 

Voor kinderen: Ken je iemand die is overleden? Brand een kaarsje en denk aan hem of haar.

 

Dagelijkse inspiratie voor de 40-dagentijd

Iedere ochtend in je inbox