Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ Filippenzen 2:5

Vandaag is het Palmzondag. In de kerk lezen we over Jezus, die Jeruzalem binnen gaat op een ezel. Geen indrukwekkende koning met pracht en praal, maar zachtmoedig, dichtbij mensen.

In de brief van Paulus aan de Filippenzen wordt dat beschreven als een tocht naar beneden: Hij gaf zijn goddelijke glorie op en nam de gestalte aan van een slaaf. Ook zijn leven op aarde was een weg naar beneden, naar de diepste vernedering aan een kruis. Jezus ging onze dood in - en juist zó werd Hij de hoogste koning, door God verheven.

De verzen uit Filippenzen zijn een oude christelijke hymne op Jezus. Dit oude lied roept ons op om in de gezindheid van Christus te leven, zonder ‘geldingsdrang of eigenwaan’ (vers 3). In navolging van Christus, de Heer die slaaf werd, ten dienste van anderen. Hij liep niet met een boog om onze ellende heen, maar deelde die. Als Heer.

Dank God voor de weg die Jezus ging en bid om Zijn gezindheid.

 

Tip: Luister vanmorgen naar een bijzondere cantatedienst vanuit de Kloosterkerk in Den Haag. 

In veel gemeenten wordt deze zondag gecollecteerd voor het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren mee aan de PaasChallenge, een spel dat is gemaakt door Jong Protestant. Met allerlei activiteiten doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Lees hier meer:

Dagelijkse inspiratie voor de 40-dagentijd

Iedere ochtend in je inbox