Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Johannes 19: 29b

Vrijdag. Nog geen Goede Vrijdag, maar wel een lezing die daarbij past. We staan stil bij het sterven van Jezus. ‘Mij dorst!’ roept Hij uit, vlak voordat Hij sterft. Hij, die het levend water is, komt om van de pijn en de dorst. Hij, die onze dorst lest, vraagt zelf om water. Hij krijgt wat water en azijn - druppels op een gloeiende plaat. Deze dorst is niet te lessen.

Tegelijk lezen we hoe Hij wéét dat nu alles is volbracht. De Schrift is in vervulling gegaan. Tot het einde toe heeft Hij geleefd zoals Hij nu sterft.

Gods liefde strekt zich in Hem uit, tot over de grenzen van de dood. Zijn dorst lest ons dorst. God zelf houdt deze wereld vast aan dit kruis. Wij kunnen onze honger en dorst bij Hem lessen, met brood en wijn.

Lees en/of zing lied 382: O alle gij dorstigen, kom tot de stromen.

1. O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet.
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt?
Kom allen tot Mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

3. O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

Tip: Beluister de aflevering van de podcast 'Luistertroost' over dit lied (scroll naar #49).

Een tip voor vandaag

Dagelijkse inspiratie voor de 40-dagentijd

Iedere ochtend in je inbox