Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Jesaja 58:6

Vandaag, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd als voorbereiding op het komende paasfeest. Dit jaar doen we dat met de zeven werken van barmhartigheid.

De eerste vier dagen staat ‘de gevangenen bezoeken’ centraal. Dit onderwerp lijkt ver weg. Maar vandaag komt het dichtbij als we de vraag stellen: welke boeien moeten bij jou worden losgemaakt? Wat houdt jou gevangen?

In deze Veertigdagentijd word je uitgenodigd om daarvan los te komen. Niet alleen. Dat gaat niet lukken. In vers 9 staat dat als we God aanroepen, Hij zal antwoorden: ‘hier ben Ik’. En vanuit die bevrijding kunnen we helpen om de gevangenen te bevrijden. Te zeggen: ‘Ik ben er voor jou, omdat Hij er voor mij is’.

Wat houdt jou gevangen? Waarvan of waaruit wil jij bevrijd worden?