Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus magazine

Wereldwijde coronahulp Kerk in Actie blijft dringend nodig

Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Vooral de allerarmste mensen worden getroffen.

Wereldwijd worden nog steeds mensen ziek, raken hun baan kwijt en lijden honger. Kerk in Actie heeft al voor 1,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiënepakketten. Ook in 2021 blijft deze hulp dringend nodig. 

Armste landen hardst getroffen

In de lente van 2020 startte Kerk in Actie al een campagne om een wereldwijde stille coronaramp te voorkomen. Door de zware lockdowns kwamen veel mensen in financiële problemen en nam armoede en werkloosheid toe. Vooral de armste mensen in de armste landen werden getroffen. Hoe is de situatie nu in de landen waar Kerk in Actie hulp biedt?

Verhaal gaat verder onder foto

Moldavië

In Moldavië loopt het aantal besmettingen op. Opnieuw is te zien dat het gezondheidssysteem het werk niet aankan. Het vaccineren is inmiddels begonnen. Begin maart zijn 14.400 vaccins geleverd en zijn zorgmedewerkers gevaccineerd. Ondertussen werken de partners van Kerk in Actie door en proberen zoveel mogelijk hun hulp aan de meest kwetsbaren (ouderen en kinderen) voort te zetten. Dat moet in aangepaste vorm. Ze kunnen minder kinderen en ouderen in de dagcentra ontvangen en gaan daarom bij mensen thuis langs, bijvoorbeeld om een warme maaltijd te bezorgen. “Omdat we ons in het dagcentrum moeten houden aan de coronaregels, kunnen we niet alle ouderen ontvangen zoals we dat gewend waren,” vertelt Galina, medewerkster bij partner Bethania. “Sinds september bezorgen we lunches thuis bij ouderen. Iedere dag kunnen er twee ouderen naar het centrum komen. Mensen zijn hier echt blij mee, dat ze zo even aan de eenzaamheid kunnen ontsnappen. We maken een praatje en dromen met hen over betere tijden toen we elkaar allemaal konden ontmoeten.” Onder het genot van een kopje thee met een koekje worden levensverhalen gedeeld. “Als ik dan ouderen zo blij zie, dan is mijn hart dankbaar. Dankbaar dat God mij hiervoor wil gebruiken in Zijn dienst en dat ik mijn naaste zo kan helpen.”

Lees het hele verhaal van Galina

Verhaal gaat verder onder foto

Indonesië

Ook Indonesië is zwaar getroffen door het coronavirus. In West-Sulawesi stegen de besmettingscijfers sky-high nadat deze regio afgelopen januari door een aardbeving getroffen werd. Overlevenden en hulpverleners werd met klem gevraagd zich aan alle gezondheidsprotocollen te houden, mondmaskers dragen en afstand te bewaren, maar in een noodsituatie is dat bijzonder lastig. Partnerorganisaties in Indonesië bieden coronahulp. Zij helpen met voedselpakketten, geven gezondheidsvoorlichting en delen mondmaskers en andere beschermende en desinfecterende middelen uit. Ook steunen zij gezinnen waarvan de kostwinner door corona is overleden, met inkomensgenererende projecten. Ook Kerk in Actie-partner Yabima is volop bezig met het geven van coronahulp. Mrs. Iis Nuramanah is gezondheidswerker en verloskundige in de gezondheidskliniek in een van de zes dorpen waar Yabima hulp biedt. Zij is erg blij met het gezondheidsprotocol en de beschermende middelen. “Wij gaan dagelijks op bezoek bij mensen die gezondheidszorg nodig hebben, zoals zwangere vrouwen, ouderen of kinderen die ziek zijn. Voorheen kwamen mensen naar ons gezondheidscentrum toe, maar vanwege corona laten we mensen niet hierheen komen, maar bieden we gezondheidszorg aan huis. Dankzij de beschermende middelen die Yabima ons geeft, kunnen we ons werk blijven doen, op een zo veilig mogelijke manier. Daar zijn we uiteraard erg blij mee."

Lees welke hulp Yabima nog meer biedt

Verhaal gaat verder onder foto

Golfstaten

Vele duizenden arbeidsmigranten in landen in de Golfregio kwamen door de coronacrisis in grote problemen. Ze verloren hun inkomen en hebben geen sociaal vangnet. Kerken bekommeren zich om hun geestelijk welzijn en vonden nieuwe manieren om met hen in contact te blijven en bijbelverhalen te blijven delen. Het Bijbelgenootschap in de Golf, partner van Kerk in Actie, helpt hen daarbij.  “Het was echt van levensbelang om snel te reageren op het welzijn van arbeidsmigranten in de labour camps (achterstandswijken waar de arbeidsmigranten dicht op elkaar gepakt wonen) en een hausse aan zelfmoordgevallen en depressies te voorkomen,” vertelt Hrayr Jebejian. “We proberen de vele kerkgemeenschappen hier zo veel mogelijk te ondersteunen om alle uitdagingen te lijf te gaan. Er is een grote dorst naar het Woord van God.”

Lees verder hoe kerken in de Golf hun werk voortzetten in coronatijd

Verhaal gaat verder onder foto

Rwanda

In Rwanda zijn 21.000 besmettingen met corona geregistreerd en 300 doden op 12,7 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 350.000 mensen gevaccineerd. Er is een toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen, goede voeding is moeilijker verkrijgbaar en mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus. Kerken gaan inmiddels gelukkig weer open voor beperkte aantallen per dienst. Met steun van Kerk in Actie kregen al 1400 gezinnen een voedselpakket, maar meer pakketten zijn nodig. De tienermeisjes Clarisse en Jeanette uit Rwanda konden lange tijd niet naar school. Hun pleegmoeder Fortuné is dankbaar dat het ondanks de moeilijkheden goed met de meisjes gaat: “Mijn kinderen zijn vanwege corona lang niet naar school geweest. Maar ze blijven steeds druk bezig: ze zorgen voor onze koe en ons varken en koken eten. De hulpverleners zorgen ervoor dat ik mijn kinderen goed kan opvoeden en dat we allemaal gezond zijn. Daar ben ik blij om, vooral omdat ik weet dat kinderen die bij andere families moeten werken, nog weleens misbruikt worden.”

Lees verder hoe het Clarisse en Jeannette in Rwanda vergaat

Verhaal gaat verder onder foto

Nepal

Tot voor kort werkten tienduizenden Nepalese arbeidsmigranten in India, maar door de coronamaatregelen raakten ze hun baan kwijt en keerden ze terug naar hun dorpen in Nepal. De gevolgen voor de arme Nepalese bevolking zijn groot. Gezinnen kunnen de inkomsten van de arbeidsmigranten niet missen, omdat de werkloosheid in het eigen land hoog is. Samen met lokale partnerorganisaties deelt Kerk in Actie voedselpakketten uit aan teruggekeerde arbeidsmigranten en hun families. Ook worden ze geholpen met het opzetten van een pluimveebedrijf of een groentekwekerij en het effectief bewerken van landbouwgrond, zodat ze kunnen voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Dat geeft perspectief voor een toekomst in hun geboortestreek: zo zijn ze niet genoodzaakt elders geld te verdienen onder mensonterende omstandigheden.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is het hardst door corona getroffen land in Afrika met 1,5 miljoen besmettingen en 52.535 doden op 56 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 220.129 mensen gevaccineerd. Meer dan 2,2 miljoen banen gingen verloren, wat nog steeds tot grote problemen leidt voor mensen zonder sociaal vangnet. Kerk in Actie heeft al 9613 voedselpakketten uitgedeeld en 1000 kinderen geholpen met voeding en opvang, maar meer hulp is nodig.

Doe je mee?

Wereldwijd wil Kerk in Actie doorgaan met het ondersteunen van kerken en partners, die op hun beurt voedselhulp geven, hygiënepakketten uitdelen, medische zorg geven, financiële steun bieden aan de meest kwetsbaren en preventiecampagnes verzorgen. Doe je ook mee? Hulp blijft dringend nodig! Alle informatie over de actie is te vinden op kerkinactie.nl/corona.

Direct doneren

Foto: Unicef/DeJongh

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)