Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Nieuw leven in Gasselternijveen

Een loket voor vragen of een praatje, een huiskamer voor eenzame ouderen, een vervoersdienst. Zonder dorpscoöperatie De Brug waren er weinig voorzieningen overgebleven in het Drentse Gasselternijveen. De protestantse gemeente doet enthousiast mee.

Door een gemeentelijke herindeling dreigde het dorp Gasselternijveen steeds minder leefbaar te worden. Voorzieningen die deels afhankelijk waren van overheidsondersteuning, waren niet meer rendabel. Buslijnen stopten en even leek het erop dat ook de supermarkt moest sluiten. Ook verdwenen er allerlei sociale organisaties, zoals zorginstellingen en wijkteams, waardoor ouderen en kwetsbaren in de kou kwamen te staan.

Praatje

Toen de dorpsbewoners het gevoel kregen dat de lokale overheid hen links liet liggen, sloegen zij de handen ineen. In december 2017 richtten ze vanuit een burgerinitiatief een heuse dorpscoöperatie op. Die maakt zich inmiddels sterk voor politieke beslissingen die het dorp raken, zoals de deelname aan een gebiedsfonds van een windmolenpark of de inrichting van het centrum. Ook regelt de coöperatie zelf verschillende voorzieningen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld bij het dorpsloket terecht met hun vragen, maar ook voor een praatje. Bewoners die geen eigen vervoer hebben, kunnen dit regelen via de vervoersdienst. En voor kleine klusjes in en om het huis staat de klussendienst paraat.

De coöperatie beheert ook ‘de Huiskamer’: een plek waar eenzame ouderen elkaar drie keer in de week kunnen ontmoeten voor een praatje en een maaltijd. Een zorgorganisatie had de Huiskamer opgezet, maar besloot deze op te zeggen vanwege te weinig tijd en middelen. De coöperatie nam de Huiskamer over zodat deze kon blijven bestaan. 

De Protestantse Gemeente Gasselternijveen werd enthousiast van dit initiatief en wilde graag meewerken. Sinds die tijd is er regelmatig overleg tussen het pastoraat en de Huiskamer. Enkele kerkleden zetten zich in als vrijwilliger voor de Huiskamer en veel kerkleden zijn zelf lid van de coöperatie.

Samenwerking

Albert Koops (70) is lid van de kerkenraad en vrijwilliger bij De Brug. Volgens hem lag de samenwerking tussen de kerk en de coöperatie niet meteen voor de hand. Het contact tussen verschillende dorpsbewoners onderling was vóór de komst van de coöperatie soms ver te zoeken en de kerkelijke gemeente mengde zich niet snel in verenigingen en organisaties buiten de kerk om. “Dankzij de coöperatie hebben wij geleerd: de kerk is er voor het dorp en niet andersom”, zegt Albert. “Ik zie hoe dorpsbewoners dankzij de coöperatie meer naar elkaar leren omkijken, ondanks verschillen. Toen allerlei voorzieningen dreigden te verdwijnen, bleek dat we elkaar nodig hadden.”

‘We hebben geleerd: de kerk is er voor het dorp en niet andersom’

Tijdens de lockdowns waren de dorpsbewoners al helemaal op elkaar aangewezen om eenzaamheid te voorkomen. De Huiskamer werd noodgedwongen gesloten om de – vaak kwetsbare – ouderen te beschermen. Toch konden de gemeente en de coöperatie tijdens deze periode voor hen klaarstaan.

“We hebben al snel een telefoonketen opgezet”, vertelt Jan Willem Koops (69), ook vrijwilliger bij De Brug en lid van de protestantse gemeente. “Mensen die behoefte hadden aan een praatje of die een vraag hadden, konden bellen met onze vrijwilligers. Later hebben we een megafoon en een vervoersbus aangeschaft. Als er iemand jarig was, reden we erheen. De megafoon gebruikten we om hen van veilige afstand te feliciteren met een leuk liedje erbij. Er kwam een online haakclub en op Koningsdag bakten we pannenkoeken en deelden die uit in het dorp. Zo waren we constant op zoek naar wat nog wél kon op een veilige manier.”

Vertrouwen

De samenwerking met de dorpscoöperatie heeft volgens Albert Koops veel effect gehad op het contact tussen dorpsbewoners onderling. Maar ook binnen de kerk merkt hij verschil. Mede dankzij de samenwerking heeft de gemeente geleerd om verbinding te maken met mensen die niet naar de kerk komen.

“We weten niet hoe het met onze kerk zal gaan in de toekomst. Ook weten we niet of er bijvoorbeeld genoeg nieuwe vrijwilligers voor De Brug blijven komen. Toch zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Want door de jaren heen hebben we gemerkt: het is ons gelukt! Misschien is dat wel de grootste verandering geweest: het feit dat we de samenwerking gewoon zijn gaan uitproberen, en de moed en motivatie die het oplevert als het dan nog lukt ook. We zijn goed bezig, wat we doen als kerk heeft impact.”

Juiste inspiratie

Natuurlijk zijn ze geen heiligen en soms gaan er dingen mis, weet Albert: “Maar we blijven doorgaan, omdat we de juiste inspiratie hebben. De Bijbel inspireert ons om de naaste lief te hebben en goed voor elkaar te zorgen. Als je vanuit die motivatie begint, bereik je veel. Het begint vaak klein en informeel, maar als het eenmaal loopt, kan het goedkomen en kun je als kerk verschil maken.”

Meer lezen over hoe dorpskerken van betekenis kunnen zijn in en voor hun dorp? Kijk op dorpskerkenbeweging.nl.

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Tekst: Judith van der Spoel | Foto’s: Niek Stam