Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Ik danste die morgen toen de schepping begon

Lied 839 uit het Liedboek, gezongen door Sera Noa (+ toelichting).

(scroll naar beneden voor de toelichting bij dit lied)
  
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

Refrein
  

Toegelicht: Heer van de dans

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Dat de melodie van dit lied uitbundig danst hoeft geen betoog. Dat dansen een verrassende metafoor is om te spreken over de relatie tussen God en mensen wel. In de Bijbel lezen we van de dans van Mirjam na de tocht door de Rietzee, van Jefta’s dochter na de overwinning op Moab en van David, voor de ark van het verbond uit. Dat de mensenzoon Heer van de dans wordt, is een ronduit creatieve en spannende gedachte.

Leven – beweging – dans

Dansen staat in dit lied symbool voor het leven zelf, het levendige, de pure positiviteit. Leven is beweging en beweging is dans. Heel de schepping beweegt immers: spelende jonge dieren, in de wind wuivende korenvelden, de deinende golven van de zee, het is allemaal natuurlijk ritme en beweging. En de mensen worden er ook toe uitgenodigd. In het eerste couplet van het lied is het de Schepper – niet bij name genoemd – die zijn geliefde schepping ten dans vraagt: ‘doe maar met mij mee!’ Hij speelt de rol van de ‘Heer’ van de dans: Hij neemt de leiding en gaat hoffelijk voor, deze ‘eerste beweger’ (een term uit een van de godsbewijzen van Thomas van Aquino).

Zoon van David

Het lied is sterk bepaald door een klassieke opvatting van heilsgeschiedenis (val en redding), vooral in de eerste zin van het tweede couplet waar de dans wordt vergeten en het ritme verstoord. Dat er daarna sprake is van her-schepping, daar wijst het woordje ‘Bethlehem’ op: de geboorteplaats van de Zoon van David, die de dans opnieuw oppakt en het ritme erin brengt. Ook Hij wordt in dit lied niet bij name genoemd, maar dat hij danste voor de blinden, voor kinderen, verschopten een stem gaf en brood deelde, wijst maar in één richting. In de Engelstalige versie danste Hij zelfs voor de Schriftgeleerden en de Farizeeën, maar die waren te stug om mee te dansen. De vissers die hij riep zetten wél de dans voort.

Levensdans

Aan het eind van het lied is sprake van de ‘dans van de schepping, de dans van trouw’. Ik denk evenwel dat het in dit lied vooral om de ‘levensdans’ als zodanig gaat. Waar leven (schepping) of hernieuwd leven (herschepping) ontstaat, ontstaat beweging, komen mensen in beweging en worden zij meer mens, namelijk in relatie tot God. Dans kunnen we hier dan ook verstaan als teken van Gods koninkrijk, zoals in het verhaal van de verloren zoon (waar ook expliciet sprake is van dans!): ‘Deze Zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen.’ Pasen, het opgestane leven, werpt zijn licht al vooruit.

Folk music

Sydney Bertram Carter (1915-2004) is de schrijver van dit lied, hij schreef het in 1962. De Nederlandse versie is er een vrije vertaling van. Carter bracht het genre van folk music de kerk binnen. Men kan zich zijn liederen goed voorstellen bij een kampvuurtje, begeleid op een ukelele en met een enkel slaginstrument. Inmiddels hebben zijn liederen en daarmee ook dit genre – ook in het Engelstalige gebied – breed ingang gevonden in de officiële kerkelijke liedbundels.

Dit lied werd gezongen in de tweede aflevering van 'Petrus in het land' (27 februari, KRO-NCRV). Bekijk ook de overdenking van ds. Hélène van Noord:

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief