Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus magazine

Éven geen geld

Hoe leren jongeren om uit zichzelf om te zien naar anderen? Het diaconaat is vaak ver van hun bed, merkten ze in de Protestantse Gemeente Nijkerk. Maar een bezoekje aan het Voedselloket in Almere raakte de jongeren diep.

“Maatschappelijke problemen staan vaak ver af van jongeren”, weet Jan Wallet (51), lid van de Grote Kerk in Nijkerk. Hij is leider van De Brug, een club voor jongeren van 16 tot 20 jaar. Een ‘goede daad’ doen wil iedereen wel. Maar het is lastiger om écht om te zien naar anderen – en dat is toch waar het diaconaat om draait. Toen de jeugdraad van de kerk hem vroeg om mee te helpen om de jongeren meer diaconaal bewust te maken, zei Wallet meteen ‘ja’. “Ik vind het prachtig om je christen-zijn in de praktijk uit te dragen.”

Problematische schulden

Via Jong in Actie van de Protestantse Kerk bezochten de 35 clubleden van De Brug het Voedselloket in Almere. Daar krijgen mensen die financieel in zwaar weer zitten, ondersteuning om in hun levensonderhoud te voorzien. Bij het Voedselloket hoort een sociale supermarkt: gebruikers krijgen een pasje met een budget waarmee ze zelf kunnen winkelen.

Vóór het bezoek aan Almere kregen de Nijkerkse jongeren een clubavond over armoede, achteraf blikten ze terug. Bijbelstudies zorgden op beide avonden voor verdieping rond het onderwerp.

Inge: ‘Ik schrok ervan hoeveel mensen onder de armoedegrens leven’

“Toen we bij het Voedselloket hoorden hoeveel mensen in Almere onder de armoedegrens leven, schrok ik”, zegt clublid Inge Haitsma (20). Ruim 14 op de 100 huishoudens in Almere hebben problematische schulden die ze zonder hulp niet kunnen aflossen. “Daar zitten dus ook heel veel jongeren bij.”

Door zélf met een beperkt budget te ‘winkelen’ bij het Voedselloket ervoeren de jongeren wat het betekent om amper of geen geld in je portemonnee te hebben. Ze gingen in gesprek met twee Voedselloket-vrijwilligers die zelf in armoede leven. Wallet hoorde achteraf van de jongeren dat ze verwonderd waren over de openheid van deze mensen. “Het raakte hen”, zegt hij.

Ogen geopend

Kerk in Actie ondersteunt het Voedselloket al lange tijd en maakte Nijkerk warm om mee te doen aan Jong in Actie. Het sloot goed aan op de bezinning die in de gemeente gaande was over het jeugddiaconaat, vertelt Anne-Marie Mol-van Gelder, lid van de jeugdraad: “We wilden een beweging op gang brengen zodat jongeren uit zichzelf meer omzien naar andere jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben.” Er waren avonden over de vraag waar diaconaat eigenlijk om draait en een enquête onder alle jeugdleiders.

Eigenlijk wilde de werkgroep jeugddiaconaat alleen werken aan een andere diaconale houding, en geen losse diaconale projecten op touw zetten. Maar na het bezoek aan het Voedselloket zag Anne-Marie dat zo’n concrete actie tóch goed werkt. “Het opende de ogen van de jongeren. Een poosje daarna hebben ze zelf boodschappen ingezameld bij een supermarkt in Almere. Ze vroegen winkelbezoekers of die iets extra’s wilden kopen om dat af te staan aan het Voedselloket.” 

In beweging

De ‘andere diaconale houding’ die de jeugdraad zo graag wil bereiken in de gemeente, blijkt “ingewikkelder dan ik dacht”, zegt Anne-Marie. Na een lange periode van visievorming is er wel wat in beweging gezet, “maar nog niet genoeg om het los te laten. En we willen de gemeente ook niet overladen met initiatieven.” Nijkerk bouwt het jeugddiaconaat daarom in fases op. Er komt een toerustingsavond waar jeugdleiders ideeën mogen inbrengen. Clubleider Jan Wallet: “Je moet ideeën bij een aanspreekpunt kunnen neerleggen, zodat het niet verzandt.”

Het bezoek aan het Voedselloket heeft bij clublid Inge in elk geval iets in beweging gezet. “Ik vind het heerlijk om iets te schrijven aan mensen, juist als je niet zoveel bij elkaar op bezoek kan. Het is een belangrijke taak voor christenen om te laten zien dat je je naaste liefhebt als jezelf. Daar mogen we best meer in vooroplopen.”

Wat is Jong in Actie?

Samen met een jeugdleider en een diaken bezoeken jongeren (van 15 tot 25 jaar) een diaconaal project. De ontmoeting met de medemens staat centraal. Er zijn ook inhoudelijke bijeenkomsten rond het bezoek. Jong in Actie is een initiatief van Jong Protestant en Kerk in Actie.

Word gratis abonnee

Petrus gratis in de brievenbus?

Tekst: Auke Schouwstra | Foto’s: Saskia Beek

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)