Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Engelen in Eastermar

Wat droef geworden van alle coronabeperkingen, strekt classispredikant Wim Beekman zich uit naar de engelen van Kerstmis.

Engelen kom je zelden tegen. Ook in de Bijbel zijn zij schaars. Abraham krijgt er twee op bezoek, Jakob ziet ze op een ladder naar de hemel, de ezel van profeet Bileam ziet een engel die de doorgang van het bergpad verspert. En dat is het zo ongeveer. 

Behalve in en rond het kerstverhaal. Het meisje Maria hoort van een engel dat zij een goddelijk kind zal baren. De oude priester Zacharias is met stomheid geslagen als een engel hem in de tempel bezoekt. En de herders in de kerstnacht treffen een engel, en even later zelfs een heel engelenkoor. Engelen en Kerst horen bij elkaar. 

Wat droef geworden van alle beperkingen ben ik blij met de engelen van Kerstmis. Nu het haast voelt alsof Kerst dit jaar maar schoorvoetend zal plaatsvinden, speur ik naar engelenlicht. En hoop ik op een woord ‘van alzo hoge, van alzo veer’. 

Want dat is wat engelen doen: verlichten en woorden uit de hoge spreken. Over vrede op aarde, en mensen van het welbehagen. In de kerstnacht zijn dat geen goedkope woorden. Jozef en Maria hadden het niet gemakkelijk.  

Hoogzwanger voldoen aan de opdracht van de keizer om je 150 kilometer verderop te gaan laten inschrijven. Zeulen over bergen en door dalen. Doodmoe op de plaats van bestemming aankomen en ontdekken dat er geen plek voor je is in de herberg. 

En dan bevallen moeten. Kind in doeken en een kribbe als wieg. Jozef en Maria zelf hebben nooit kerstdagen met warmte, licht, het gezelschap van vertrouwden, mooie kerstmuziek en een goed gevulde feesttafel gehad. Wel komen herders hen van engelen vertellen. 

Kerst en engelen horen bij elkaar. In het Friesch Dagblad lees ik dat Eastermar in deze donkere weken meedoet met het . De dames van de diaconie zijn het dorp rondgegaan en hebben om engelen gevraagd. Ze vroegen ook naar dorpsgenoten die wel bezoek van een engel kunnen gebruiken. 

Vervolgens hebben ze engelen in beweging gebracht. Engelen die iets moois maken, iets lekkers bakken, iets bemoedigends schrijven. En die het bij mensen brengen die wel een woord of een gebaar ‘van alzo hoge, van alzo veer’ kunnen gebruiken. 

Zo zien de Eastermarders naar elkaar om. Een gevleugelde uitdrukking deze dagen: “Ik bin efkes te ingeljen”. Anderen krijgen zelf bezoek: “Ik haw in ingel oan de doar hân, ik hie de triennen yn de eagen”. 

Engelen kom je zelden tegen. Maar in Eastermar kun je ze, als je goed luistert, tussen de huizen horen zingen: Ere zij God in den Hoge, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Wij hebben een bewogen jaar achter de rug. Verlies, rouw en verdriet bij enigen. Ernstige naweeën van een coronabesmetting bij anderen. Allen ervaren we onvrijwillige beperkingen. Het zal een sobere kerst zijn. Ik wens u van harte het licht en het woord van de engelen. 

Op weg naar Kerst

Volg de online adventskalender 'Geef licht'

Foto: Unsplash