Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

De Ontmoetingskerk in Lelystad: een thuis voor jong en oud

Hoe kunnen we zorgen dat alle generaties zich thuis voelen in de kerk? Met deze vraag ging de Ontmoetingskerk in Lelystad aan de slag. Een scan hielp de gemeente verder.

Ineens zette het coronavirus het jeugdwerk ‘on hold’ in de Ontmoetingskerk in Lelystad. Daardoor kwamen andere dingen in een stroomversnelling. “Alle gesprekken met jeugdwerkleiders en de ontmoetingen met jongeren vonden opeens online plaats”, aldus jongerenwerker André van der Galiën (42). “Dat maakt het aan de ene kant lastig om een relatie te onderhouden, aan de andere kant werden mensen zich er extra goed van bewust hoe belangrijk het is om ‘de ommezwaai’ te maken.” 

Welkom

Met die ‘ommezwaai’ bedoelt André dat “de kerk een thuis zou moeten zijn voor ieder gemeentelid. Een plek waar je welkom bent, gezien wordt en kunt relaxen.” Tom Bolhuis (20) is een van de mensen die deze kerk in ieder geval zo ervaart. “Ik ben hier opgegroeid en heb vriendschappen gesloten in deze gemeente. Ik wil gaan voor geloof, maar soms moet ik in de kerk wel zoeken naar het geloofsgesprek.”

Om helder te krijgen of de Ontmoetingskerk een echt ‘thuis’ is voor mensen, vulde de gemeente de digitale scan van de Protestantse Kerk in. Die scan bestaat uit dertig stellingen over zes thema’s: volwaardigheid, impact, veiligheid, talent, verbondenheid en empathie. Gemeenteleden kunnen daarop reageren. De eindscore laat zien welke thema’s meer aandacht nodig hebben en wat de gemeente op deze punten kan verbeteren.

Elkaar begrijpen

Een van de stellingen in de scan luidde: ‘Zijn geloofsopvattingen van kinderen en jongeren ondergeschikt aan die van volwassenen?’ Tom ervaart dat helemaal niet: “Het mag losser, maar ik krijg tijdens de diensten de ruimte om geloof op mijn manier te beleven.” Maar voormalig jeugdouderling Peter Broer (42) vroeg zich af: “Kunnen jongeren ook input leveren voor de diensten? En gemeenteleden spraken me aan: waar zijn de jongeren? Terwijl ik weet dat er doordeweeks activiteiten zijn voor jongeren.” André: “De twintigers, dertigers en veertigers zwerven om de diensten heen.” 

Duidelijk is dat de scan zorgde voor gesprekken die helpen om elkaar beter te begrijpen. Dat kinderen en jongeren volwaardig zijn, is steeds beter zichtbaar in de gemeente. Ze maakten bijvoorbeeld deel uit van de beroepingscommissie. Bovendien krijgen jongeren de kans om mee te denken over de financiën en kunnen ze deelnemen aan de gebedsgroep. En kinderen kunnen koekjes en thee serveren tijdens ‘zondag-zindag’, een diaconale dag van de gemeente in een ouderenhuis. 

Maar “het gaat niet vanzelf”, erkent Peter. En Tom zegt: “Een aandachtspunt is dat jongeren niet alleen maar moeten participeren in commissies, maar dat ouderen ook vaker de jongeren weten te vinden!”

“Ik zou vaker over het geloof willen spreken”

Tom

André denkt dat de Ontmoetingskerk haar naam wel eer aandoet, want hij ziet ontmoeting als “sterke kant” van de gemeente. “Maar”, zegt Tom, “ik zou wel vaker over het geloof willen spreken, en ik heb behoefte aan meer kruisbestuiving tussen jong en oud.”

Open houding

“Misschien praten we inhoudelijk te weinig met jongeren over het geloof”, erkent Peter. “Door de scan maken we de basiscatechese nu meer eigentijds. We willen jongeren begeleiden op hun geloofsreis.”

Ook wil de gemeente naar jongeren blijven luisteren. Maar dit gaat niet vanzelf. “Ik ga niet snel met mijn vraag naar een dominee toe”, legt Tom uit. “Een vertrouwenspersoon is belangrijk.” André reageert: “Dit vraagt om het toerusten van leiders, zodat jongeren bij hen terechtkunnen.”
Een open houding is niet alleen van belang voor de kinderen en jongeren in de gemeente, volgens Peter. “Wij zijn een gemeente van gezelligheid, ontmoeting en vriendschappen. Maar we moeten ook oog houden voor de randkerkelijken. Hoe is het voor hen om mee te doen met een groep die zich al thuis voelt bij elkaar? Op welk moment van de geloofsreis je ook aanhaakt, je moet je welkom weten.”

jongprotestant.nl/scan

Word gratis abonnee

Petrus gratis in de brievenbus?

Tekst: Marian Timmermans | Foto: Unsplash