Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer gratis op Petrus magazine

De vreemdeling geen vreemdeling meer

In het kleine Libanon is inmiddels een op de vier inwoners vluchteling. Dat zet de samenleving flink onder druk. Toch helpen de kerken waar ze kunnen, vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Beiroet. 

Miljoenen Syriërs sloegen de afgelopen jaren op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. Dat heeft echter wel geleid tot een moeilijke situatie: de huur- en voedselprijzen in het kleine land zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. “Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking hier”, vertelt Wilbert van Saane. Zelf is hij namens Kerk in Actie werkzaam als docent theologie en missiologie aan de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet. Het instituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden. 

Verhaal gaat verder onder foto

De kerk helpt

De nood die er is bij vluchtelingen gaat ook zijn deur niet voorbij. “Vorige week kwam een mailtje binnen: kunnen jullie helpen bij de tijdelijke opvang van een moeder en dochter uit Syrië? In mijn gedachten begonnen allerlei radertjes te draaien. Waar kan het gezin verblijven? Hoe regelen we transport? Wie zorgt voor eten tijdens hun verblijf?” Deze moeder en dochter mogen doorreizen naar Nederland. De vader is daar al. Ze maken gebruik van het gezinsherenigingsprogramma. De kerk helpt dit gezin op allerlei praktische manieren op hun weg van Syrië via Libanon naar Nederland. Wilbert: “De meeste vluchtelingen hier hebben minder geluk. Negen van de tien vluchtelingen in het land leven in extreme armoede, de helft van hen heeft te maken met voedseltekort.”

Verhaal gaat verder onder foto

Liever kwijt dan rijk

Libanon is de vluchtelingen liever kwijt dan rijk. “Zelfs de Maronitische Patriarch, de hoogste christelijke geestelijke, zei afgelopen zaterdag dat het tijd is dat de Syrische vluchtelingen terugkeren.” Dat klinkt bepaald niet gastvrij. “Maar een kleine allegorie zet deze opmerking in perspectief. Het gezin Libanon nam jaren geleden een thuisloze neef op (de Palestijnse vluchtelingen). Daardoor kwam het gezin terecht in een intern conflict (de burgeroorlog). Enkele jaren geleden klopte een nicht aan die thuis niet meer veilig was (de Syrische vluchtelingen). Daarna raakten vader en moeder hun baan kwijt (de economische crisis). Vader vergokte het spaargeld (de politieke corruptie). Tot overmaat van ramp ontplofte de keuken (ramp augustus 2020) en werd het halve gezin ziek (het coronavirus). Het huis verkeert in een staat van verval, er is onvoldoende eten, en de kinderen maken voortdurend ruzie. Geen wonder dat moeder (de kerk) nu denkt dat er enigszins orde op zaken gesteld kan worden als die lastige nicht maar vertrekt”, aldus Wilbert.

'Jullie namen mij op'

Gelukkig zijn er ook andere stemmen en helpende handen. “Er zijn nog steeds grote hulporganisaties actief in het land”, vertelt Wilbert. “Het Wereldvoedselprogramma verstrekte in 2020 maandelijkse steun aan maar liefst 800.000 vluchtelingen. Op kleinere schaal bieden talloze organisaties maatschappelijk werk, medische zorg, en onderwijsinitiatieven. De kerken dragen, ondanks de woorden van de Patriarch, hun steentje bij. Als Protestantse Kerk in Nederland ondersteunen wij hen, via Kerk in Actie.”

Verhaal gaat verder onder foto

"‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,’ zegt Jezus. Het Griekse werkwoord in deze zin kun je ook vertalen als ‘verzamelen’, ‘bij elkaar brengen’. Je voegt bij elkaar wat eerst vreemd voor elkaar was en niet bij elkaar paste. Als dat gebeurt, dan is de vreemdeling geen vreemdeling meer.”

40dagentijdcampagne 'Ik ben er voor jou'

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Deze zeven werken van barmhartigheid staan deze  weken centraal in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie met als thema 'Ik ben er voor jou'.

De vreemdeling onderdak bieden

Komende week staat 'de vreemdeling onderdak bieden' centraal. De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt. 

kerkinactie.nl/ikbenervoorjou

Steun dit werk | Doneer direct

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)