Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Al gaat mijn weg door een donker dal...

Op zoek naar wat troost en bemoediging in de donkere januaridagen? Petrus zette zeven bemoedigende bijbelteksten op een rij.

Het is u vast niet ontgaan: het is vandaag 'Blue Monday', de meest deprimerende dag van het jaar. Hoewel de 'wetenschappelijke' bewijzen voor deze dag weinig geloofwaardig zijn, zijn de donkere dagen van januari en februari voor weinig mensen het hoogtepunt van het jaar. De feestelijke stemming van Kerst en vakantie is voorbij; de lente laat nog een tijd op zich wachten. En misschien wordt u in deze dagen wel extra stilgezet bij het leed in de wereld of het verdriet in uw eigen leven.

Ook in de Bijbel lezen we over de worsteling met lijden, verdriet en somberte, bijvoorbeeld in de psalmen. Toch weten de psalmisten dat God erbij is, midden in hun pijn en duisternis.  "Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23, vers 4)

Zeven bemoedigende bijbelteksten

  1. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. (Mattheüs 11:28)
  2. 'Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (2 Korinthiërs 12:9-10)
  3. De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen. Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. (Psalm 34:8-9)
  4. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. (1 Petrus 5:7)
  5. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,' zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?' (Hebreeën 13:5-6)
  6. Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.' (Lucas 18:27)
  7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:6-7)

Elke week het beste van Petrus online

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Foto: Unsplash