Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
subline-curl
Abonneer je op Petrus Magazine

Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Jesaja 65:24

Jesaja 65 behoort tot het derde deel van de profetie. Hierin richt de profeet zich tot het volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd. In de allerlaatste hoofdstukken gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (vs 17). God zal zijn volk zegenen. Niemand zal dan te vroeg sterven, huizen worden niet meer leeggeroofd en men zal genieten van de opbrengst van het land. Zaken die een mens diep bezig houden komen in een ander licht te staan.

Het bijbelwoord van deze zondag moet je goed op je in laten werken. God is niet zo verheven dat Hij geen aandacht heeft voor de nood van mensen. Hij is niet slechthorend. Nee, Hij hoort en antwoordt al voordat je tot Hem roept, en verhoort terwijl je nog spreekt.

Gehoord worden, dat wil elk mens. Deze adventszondag leert ons dat God hoort en ons al voor is met zijn reactie. Immanuël: God met ons!

Voor wie kun je vandaag bidden?

Een extraatje voor vandaag

Dagelijkse inspiratie voor kerst

Iedere ochtend in je inbox